Vad är ISO 14001?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad är ISO 14001?</span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
1 min

Under ISO 14001 samlas alla standarder som berör miljöledning, den kallas därför för miljöledningsstandarden. Ett miljöledningssystem i sig är ett verktyg som verksamheter kan använda sig av för att jobba med ständiga förbättringar inom just miljöområdet. I det här blogginlägget går vi djupare in på ISO 14001 och vad certifieringen innebär.

ISO 14001 – miljöledningsstandarden

Ett miljöledningssystem underlättar ett aktivt miljöarbete, vilket i sin tur kommer med en mängd olika fördelar. Det kan leda till positiva effekter för verksamheten genom effektiviserad, minskad användning av resurser och mindre kostnader för avfallshantering – men också för miljön och världen överlag.

Fördelarna med ett miljöledningssystem:

  • Minskad användning av resurser
  • Minskad avfallsproduktion och minskade kostnader för avfallshantering
  • Goodwill och ökat förtroende för verksamhetens miljöarbete (internt och externt)
  • Mer förnyelsebara resurser
  • Bättre kommunikation mellan verksamheten och samarbetspartners

Vad krävs för att bli certifierad med ISO 14001?

För att verksamheten ska bli certifierad krävs det att man uppfyller kraven för miljöledningsstandarden. För att det ska vara möjligt behöver det i första hand finnas ett fungerande kvalitetsledningssystem och en miljöpolicy på plats.

Miljöpolicyn ska utgöra grunden för ert miljöarbete och styra det i rätt riktning. Därför är det viktigt att ni utformar den så att den passar just er verksamhet – och tar hänsyn till de miljöaspekter som är aktuella för er.

För att kunna jobba löpande med miljöarbetet är det viktigt att systemet dokumenteras löpande och att det sker på ett transparent sätt – exempelvis med ett digitalt verktyg. Dokumentationen ska göra det lättare att följa upp och kontrollera att ni håller en fortsatt hög nivå på miljöarbetet.

Att tänka på när ni ska certifiera med ISO 14001:

  • Se till att ha ett kvalitetsledningssystem som stödjer miljöarbetet
  • Ha en miljöpolicy som är anpassad efter er verksamhet
  • Dokumentera miljöarbetet på ett överskådligt sätt, gärna med ett digitalt verktyg

 
Är du intresserad av att läsa mer om hur du kan digitalisera arbetet med ISO? Kolla in vår guide ”Digitalisera ISO-arbetet med rätt verktyg effektivt förändringsarbete med digitalisering”. Du kan ladda ner den via knappen nedan!

TA MIG TILL GUIDEN