3 fördelar med strategisk planering i osäkra tider

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >3 fördelar med strategisk planering i osäkra tider</span>
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
2 min

Hur viktig är egentligen företagets strategiska planering i kristider? Under 2020 accelererade coronapandemin den redan växande trenden att jobba hemifrån – vilket har ställt nya krav på organisationer världen över. Ett digitalt verktyg för strategisk planering kan hjälpa dig att styra verksamheten i rätt riktning, vilket kan vara en utmaning under en kris. Här går vi igenom hur strategisk planering kan hjälpa ditt företag att komma på rätt fot i osäkra tider.

1. Säkerställer att ni når de långsiktiga målen

Strategisk planering är ett bra sätt att skapa överblick på verksamhetens mål. I kristider tenderar företag att fokusera på kortsiktiga mål, vilket ofta också är nödvändigt. Men det är viktigt att inte helt tappa helhetsgreppet. En tydlig strategisk plan kan hjälpa er att fortsätta sträva efter den långsiktiga målbilden, även när det brinner i knutarna.

Med ett digitalt verktyg för strategisk planering får ni överblick på hur ni ligger till i förhållande till målen – och kan avgöra om ni rör er i rätt riktning. Ett verktyg kan också hjälpa er att göra analyser, identifiera förbättringsområden och sammanställa rapporter baserat på aktuella data. Vi håller med om att det är en utmaning att tänka långsiktigt under en kris, men det är samtidigt viktigt att se ljuset i tunneln och våga framtidssäkra. Strategisk planering kan hjälpa er att göra just detta.

2. Främjar samarbetet mellan kollegor

Under en kris är den interna kommunikationen extra viktig. När omvärlden förändras kan det påverka såväl arbetsförhållanden som medarbetare hälsa och företagets framtidsutsikter. Då är kommunikationen mellan verksamhetens anställda av högsta prioritet.

Coronapandemin är ett exempel på detta – plötsligt tvingades hela världens kontorsarbetare att jobba hemifrån på obestämd tid. Då blev det viktigt att ha tillgång till rätt verktyg, så att medarbetare kunde fortsätta jobba tillsammans, men på distans. Ett molnbaserat verktyg för strategisk planering erbjuder en digital samarbetsyta, där medarbetare och chefer lätt kan kommunicera med varandra.

Någon slags gemensam plattform är alltid att föredra, oavsett om man jobbar på distans eller inte. Det kan också främja samarbetet mellan medarbetare som jobbar i olika länder, olika byggnader eller bara på olika våningsplan.

3. Underlättar för distansjobb

Att snabbt kunna dela och ta del av arbetsrelaterad information blir allt viktigare i kristider. Beslut kan behöva fattas snabbt, arbetssätt förändras och policys uppdateras. Här blir det extra fördelaktigt att investera i ett verktyg för strategisk planering. Med ett digitalt verktyg behöver till exempel inte omställningen till distansjobb bli särskilt svår ­– anställda kan snabbt komma åt relevant information, när som helst och var som helst.

Det är också ett sätt att öka produktiviteten i organisationen. Eftersom det blir lättare att få överblick på måluppfyllnaden i verktyget är chansen också större att medarbetares och chefers engagemang ökar. Många anställda upplever att det blir roligare och lättare att sköta sitt jobb när man tydligt kan följa resultatet på en gemensam arbetsyta.

Vill du veta mer om vad ett digitalt verktyg för strategisk planering kan göra för din verksamhet? Här kan du läsa mer om Stratsys verktyg för strategisk planering