Så jobbar vi med hållbarhet

standing-in-front-of-mountain
Skriven av
Erik Englund
Lästid
1 min

Vägen mot ett mer hållbart samhälle

Under 2019 kommer vi att dela med oss av vårt hållbarhetsarbete här i bloggen. Vad är det för utmaningar vi står inför och vilka möjligheter ser vi att hållbarhetsfokuset öppnar upp? Och såklart vad gör vi för att också aktivera de hållbarhetsstrategier som satts upp? Först ut så tänkte jag berätta om grunden för vårt hållbarhetsarbete och varför vi valt det.

Hur vi jobbar med hållbarhet

På Stratsys vill vi vara aktiva i både samhälls- och miljöfrågor för att gemensamt med andra möta de utmaningar och möjligheter som vi står inför.

För vårt miljöavtryck jobbar vi för klimatsmarta kontor, konferenser och för ett minskat resande genom att driva fler möten och projekt via webben. Vårt stora engagemang ligger i samhällsfrågor där vi vill, såväl stötta organisationer som att skapa förutsättningar för våra medarbetare att engagera sig i dessa organisationer.

Så vad är ramarna för detta hållbarhetsarbete? Vi har valt att utgå från 1-1-1-principen, som innebär att vi varje år ger bort en viss procent av vår tid och omsättning till hållbarhetsarbete.

Varje år ger vi bort:

• 1% av vinsten i gåva till utvalda organisationer
• 1% av vinsten som Stratsys produkter 
• 1% av vinsten omräknat i arbetstid

En win-win för alla inblandade

Vi tror att vi som företag kan vara en plattform där vi erbjuder våra medarbetare olika typer av engagemang. På så sätt får vi fler personer involverade i det så viktiga arbetet som bedrivs av många fantastiska ideella organisationer i samhället. Och att vi även kan stötta dessa organisationer ekonomiskt eller med våra egna produkter som effektiviserar interna processer, det är ju såklart en fördel, då de kan skapa än mer samhällsnytta.

Med andra ord – det blir en win-win för alla inblandade! Vi växer med våra medarbetare och kanske även får lättare att locka nya medarbetare, samtidigt som samhället utvecklas i positiv riktning och miljöpåverkan minskas. Det är vi stolta över!

Du kan läsa mer på vår Hållbarhetssida.