Optimera din tjänstefördelning och lös lärarbristen

simplicity-scissors
Skriven av
Ulrika Munkby
Lästid
1 min

Känner du att resurserna inte räcker till? Idag kämpar många rektorer med lärarbristen och åtskilliga timmar läggs på rekrytering. Men det finns mer än en anledning till att det är brist på kompetens i dagens skolor. I det här blogginlägget går vi igenom hur du kan tackla lärarbristen genom att omfördela resurserna och optimera din tjänstefördelning!

Antalet obehöriga lärare ökar

Det råder brist på behöriga lärare, vilket gör att många elever inte får den undervisning de är garanterade. Lärarbristen bygger både på faktumet att allt färre väljer att utbilda sig till lärare – och att den kompetens som finns på arbetsmarknaden idag inte alltid matchar skolornas behov.

Lärarutbildningen är inte lika bred som den en gång var, vilket leder till att dagens nyexaminerade lärare får en smalare kompetens. Det är vanligare att en lärare väljer att fördjupa sig inom ett eller två specifika ämnen, som idrott och samhällskunskap.

För rektorer som behöver anställa en person som är behörig i flera ämnen, till exempel alla So-ämnena, blir den snäva kompetensen ett problem. Det blir svårt att bemanna organisationen utifrån de behov som finns i skolorna – och antalet obehöriga lärare ökar i många kommuner.

Hur bra koll har ni på resurserna?

Men det finns också andra anledningar till att lärarna inte räcker till, till exempel svårigheter att få överblick på lärarresurserna. Idag gör många rektorer tjänstefördelningen manuellt – med papper och penna eller med den traditionella metoden där man ”har informationen i huvudet”. Det är få skolor som faktiskt har ett system för tjänstefördelningen, vilket försvårar både budget och bemanning.

Effektivisera arbetet med tjänstefördelningen

Du kan synliggöra de resurser som finns inom organisationen genom att investera i ett bra system för tjänstefördelning. Genom att skapa en digital överblick, vare sig det är genom Excel eller ett dedikerat system för resursplanering, blir det lättare att nyttja din personal på bästa sätt baserat på deras behörighet.

Genom att få överblick på vilka legitimationer din personal har kan du mer effektivt planera tjänster utifrån legitimationer.

Med en digital tjänstefördelning blir det också lättare att dela informationen med kollegor och medarbetare. Vilket främjar samarbeten mellan skolor och skapar insikt i vilka kompetenser som finns att tillgå och vilka som saknas – kanske finns det en annan skola i kommunen som sitter på en extra bildlärare medan du inte har någon?

Genom att optimera din tjänstefördelning kan du:

  • Få insikt i vilka behörigheter som finns i organisationen
  • Omfördela lärare så att rätt behörigheter hamnar på rätt plats
  • Skapa en budget utifrån den bemanning din skola behöver
  • Samarbeta med andra skolor för att få lärarna och kompetensen att räcka till