https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Website/img/illustrations-png/strategic-planning.png
Webinarvideo

Digitalisera ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Med ett digitalt verktyg får du koll på arbetsmiljöarbetet! 

En förutsättning för att du ska kunna leva upp till kraven i Arbetsmiljölagen är att din arbetsplats har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Med systematiskt menas att du planerar, genomför och följer upp ditt arbete, en process som blir betydligt enklare med ett digitalt verktyg.

Vinsten med Stratsys verktyg för Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är att det blir enkelt att säkerställa att de åtgärder som tas fram för att uppnå målen verkligen blir gjorda och följs upp. Du kan se vilken metod som används i olika delar av organisationen, vilket resultatet blir och vilken effekt insatsen har.

I det här webinaret tar vi upp hur du kan arbeta strukturerat med arbetsmiljö och därmed förebygga risker. 

Stratsys verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper dig att:  

  • Fortlöpande undersöka, kartlägga och dokumentera arbetsmiljön för att upptäcka redan befintliga arbetsmiljöproblem, men även risker som kan leda till ohälsa i framtiden . 
  • Uppnå lagefterlevnad inom den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
  • Sammanställa ditt årliga arbetsmiljöarbete i en rapport som kan delas intern och externt. 
  • Arbeta med ISO 45001 för att på sikt kunna certifiera din verksamhet.