Kundcase / Hållbarhetsstyrning • 14 min lästid

Norex väljer Stratsys för att digitalisera hållbarhetsarbetet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är du nyfiken på Stratsys verktyg för hållbarhetsstyrning? I det här kundcaset berättar Josefin Lindell, hållbarhetskoordinator på Norex, hur bolaget jobbar med sitt hållbarhetsarbete i Stratsys.

Bakgrund

Norex är entreprenörer inom stålindustrin, de säljer sekunda stål från stålverk till kunder som i sin tur använder det i sin produktion. Till stålverken erbjuder de även tjänster i form av hantering av skrot och sidoströmmar från produktionen.

Bolaget har en tydlig hållbarhetsvision som går ut på att göra det mesta möjliga av världens stål och inte låta något gå till spillo. Deras ledord är ”Waste nothing”.

Vi pratade med Josefin Lindell, hållbarhetskoordinator på Norex, för att få en bild av hur företagets hållbarhetsarbete har utvecklats sedan Stratsys verktyg kom in i bilden och hur framtidsplanerna ser ut.

Utmaningar och behov

Innan Norex införde Stratsys jobbade man inte med hållbarhet på samma strategiska och strukturerade sätt som man gör idag. Förr bestod hållbarhetsarbetet av att upprätta en hållbarhetsrapport en gång per år. Att gräva fram relevant data till den årliga hållbarhetsrapporten var dessutom tidskrävande.

– Det har alltid funnits en hållbarhetstanke med affärsmodellen, då hela vår affärsidé går ut på att sälja vidare sekunda stål. Men vi har inte tidigare dragit nytta av det i vår marknadsföring eller jobbat aktivt med hållbarhet på månadsbasis. Vi skrev en hållbarhetsrapport varje år eftersom vi har det som lagkrav och varje gång blev det en otrolig insats att ta fram den data som behövdes, förklarar Josefin.

Öka medvetenheten för hållbarhet inom branschen

Hon berättar vidare att en del av Norex verksamhet jobbar mycket med länder där det inte riktigt finns ett naturligt hållbarhetsarbete, då det inte är reglerat av myndigheterna på samma sätt som i Sverige. Där jobbar Norex mycket med att öka medvetenheten och förståelsen för den långsiktiga nyttan, förklarar Josefin vidare.

– Vi insåg att hållbarhet är lite av ett svart hål inom den sektorn vi jobbar inom. Bland entreprenörer inom stålindustrin finns det inte tillräckligt många som jobbar med det här, vilket gjorde att vi kände att här finns något där vi verkligen kan göra skillnad.

Skapa engagemang för hållbarhetsarbetet i hela organisationen

Josefin förklarar vidare att det varit en utmaning att få organisationen att känna att man kan göra skillnad i det dagliga arbetet. Att få ut hållbarhetsarbetet i hela organisationen, så att det når alla orter och medarbetare på rätt nivå. Här blir det en balansgång mellan vad som är ekonomiskt möjligt och vad som finns tillgängligt, i form av grön el och så vidare.

– Själv sitter jag på huvudkontoret i Göteborg och det är såklart lättare att implementera hållbarhetsarbetet här, där jag finns och verkar på plats kommer hållbarhet naturligt på agendan. Men företaget finns också på andra orter där jag kanske bara är några gånger per år. Där är det svårare att hålla i gång det löpande arbetet, såväl som motivation, förståelse och utveckling. Så att hållbarhetsarbetet inte bara blir rapportering, menar Josefin.

Lösning

På frågan ”Hur hjälper Stratsys er som bolag?” svarar Josefin att verktyget framför allt hjälpt Norex att få ut samtliga hållbarhetsfrågor på rätt nivå i organisationen, med för mottagaren relevant information.

–Det är otroligt viktigt för oss att kunna filtrera den hållbarhetsrelaterade informationen vi kommunicerar inom bolaget, för alla behöver kanske inte ta till sig precis allt, förklarar Josefin.

Hon berättar vidare att Stratsys gör det möjligt att filtrera och dela det som är relevant med den det är relevant för. När det till exempel kommer till frågan om säkerhetsrundor är det viktigt att alla känner till att det målet finns. Men om man inte sitter i en position där man kan påverka det kanske man inte behöver ta del av informationen ner på detaljnivå. Vi jobbar med safety at work på samtliga orter, men exakt hur många säkerhetsrundor som utförs är inte relevant för alla att veta.

Filtreringsfunktion som zoomar in och förtydligar

– Med Stratsys blir hållbarhetsarbetet tydligt för hela organisationen utan att man behöver bli överväldigad. Man kan själv bestämma om man vill ta del av hela den stora och komplexa bilden eller om man vill zooma in på ett specifikt område, menar Josefin. I slutändan är det trots allt individen som ska ta till sig informationen.

– Jag tycker också att det är väldigt lätt för mig som är ansvarig för det här att kunna sitta med vår styrelse i en dragning och tydligt se hur vi ligger till. Man behöver inte alltid gå in på så djup nivå, utan det räcker ibland att få en indikation om vad som fungerar och inte. Vi kan se hur många mål vi har och hur många vi har lyckats uppnå hittills. Vid ett annat tillfälle kan jag sitta i ett möte med en platschef på annan ort och verkligen gå ner på detaljnivå.

Lättare att jämföra och ifrågasätta hållbarhetsparametrar

Josefin berättar att Norex också kollar på andra saker i Stratsys rent strategiskt. De kan till exempel hålla koll på diesel- och elförbrukning per månad och enhet. På enheter där bolaget har samma typ av produktion kan de enkelt jämföra och ifrågasätta. Den här enheten får de här resultaten men använder mindre energi, hur kommer det sig? Man får väldigt mycket gratis bara genom att lägga in någon extra parameter, menar Josefin.

En produkt som är skalbar och enkel att anpassa själv

Josefin berättar att de fastnade för Stratsys på grund av skalbarheten mellan de olika modulerna. Till exempel möjligheten att kunna integrera hållbarhetsarbetet med ISO-arbetet som berör samma punkter.

– Jag gillar också flexibiliteten i uppsättningen, att jag själv kan sätta upp KPI:erna, jag kan skapa hur det ska se ut och är inte beroende av en konsult som ska sätta upp hela systemet åt mig, menar Josefin.

– All den flexibiliteten och ägandeskapet av det egna arbetet har varit en stor fördel. Det var också ett attraktivt pris, jag känner att jag får mer än jag betalar för.

Resultat

Josefin berättar att införandet av Stratsys har inneburit en enorm skillnad för det dagliga hållbarhetsarbetet och medvetenheten. Den stora skillnaden är att bolaget kommit i gång med hållbarhetsarbetet på riktigt.

– Det är inte längre skämskudde en gång om året när vi ska skramla ihop data till vår hållbarhetsrapport, utan det är ett löpande arbete som vi kan känna oss väldigt nöjda med.

En hållbarhetsprodukt under konstant utveckling

– Jag tycker att Stratsys hållbarhetsstyrning är ett fantastiskt verktyg och det växer hela tiden. Det jag gillar är att jag inte har köpt en statisk produkt, utan det märks att den är under utveckling hela tiden. Nu kommer till exempel EU-taxonomin och det var inget som var på agendan när vi införde Stratsys, men verktyget går ändå att anpassa efter det nya ramverket.

– Man känner sig väl omhändertagen på det sättet. Vi har köpt hållbarhetsprodukten och känner att vi kommer få det som krävs för att vi ska kunna klara av att leverera på hållbarhetsfrågorna. Både idag och i framtiden.

Snabbt och enkelt att implementera verktyget

– Jag tyckte att det var väldigt enkelt att komma i gång med Stratsys. Det gick snabbt från det att vi bestämde oss till att jag blev tilldelad Amanda som projektledare. Vi körde i gång snabbt och jag kände mig prioriterad under hela processen. Det är lätt att ta sig runt i verktyget, även om man inte fått varje steg förklarat för sig så förstår man hur man ska göra, menar Josefin.

Bra stöd för de olika hållbarhetsramverken

– Jag gillar att kunna visa upp hållbarhetsarbetet utifrån de olika ramverken. Vi jobbar väldigt mycket ur ett ESG-perspektiv inom hela organisationen, det är så vi har valt att lägga upp vårt arbete med hållbarhet. Men jag vill ju också kunna följa upp arbetet utifrån till exempel GRI och Agenda 2030, för att se hur de olika ramverken återspeglar varandra. Just nu inväntar vi också EU-taxonomin, vi vet inte på vilket sätt den kommer att påverka oss än, men vi planerar att jobba med den i Stratsys.

– Jag har också fått två funktioner som är lite specialbyggda, dels utifrån GHG:s emissionsfaktorer, som summerar scope 1, 2 och 3 till mig. Jag tycker att det blir väldigt tydligt varför man sätter upp olika mål när man taggar varje KPI med de här olika ramverken. Det blir mycket enklare att förstå för mig själv, men också för resten av verksamheten varför vi jobbar med just den frågan, menar Josefin.

Hon förklarar att det är viktigt att inte rapportera på något bara för att, utan det är viktigt att det man rapporterar på har en mening. Det gör också att acceptansen för de olika individerna som sitter och rapporterar i Stratsys blir mycket bättre.

Smarta funktioner för minskad administration

– En annan sak jag gillar med Stratsys är att man kan ha så många olika rapportörer och att man kan rapportera på sitt eget område. Mitt mål har varit att exkludera mig själv från den löpande rapporteringen, för att den som äger data ska rapportera det. Att jag inte ska sitta och administrera vårt hållbarhetsarbete, utan i stället fokusera på de viktiga frågorna. Det är något som Stratsys verkligen har hjälpt mig med.

Några sista ord om Stratsys?

– Någonting som jag tycker borde lyftas fram är hur måna Stratsys är om att vi som företag ska lyckas med hållbarhetsarbetet. Varje gång jag haft en fråga har det varit lätt att komma i kontakt och de gånger jag själv inte har återkopplat har någon alltid hört av sig för att följa upp hur arbetet fortlöper.

– Det känns inte bara som att man är en kund som blir fakturerad, utan det finns en vilja för att jag som person och Norex som företag ska lyckas. Man får ett otroligt varmt bemötande och känner sig verkligen sedd.

Om du vill läsa mer om hur Stratsys verktyg för hållbarhetsstyrning kan hjälpa ditt företag kan du göra det här

  • Utmaningen
    Att komma igång med hållbarhetsarbetet på riktigt, på ett kontinuerligt, strategiskt och strukturerat sätt som engagerar hela organisationen.
  • Lösningen
    Att sammanställa, förtydliga och kommunicera ut hållbarhetsfrågorna på rätt nivå i organisationen med hjälp av Stratsys verktyg för hållbarhetsstyrning.
  • Resultatet
    Ett löpande hållbarhetsarbete som företaget kan känna sig nöjda med, bra stöd för de olika hållbarhetsramverken, minskad administration och bättre överblick.