Lyckas med verksamhetsstyrning - 3 framgångsfaktorer

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Lyckas med verksamhetsstyrning - 3 framgångsfaktorer</span>
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
1 min

Syftet med verksamhetsstyrning är att styra organisationen i rätt riktning, att sätta upp gemensamma mål och agera därefter. Här går vi igenom 3 viktiga framgångsfaktorer för dig som jobbar med verksamhetsstyrning!

1. Flexibilitet: skapa utrymme för utveckling

Verksamhetsstyrningen behöver vara dynamisk och kunna anpassas efter organisationens specifika behov. Det är bra att ha en tydlig mall för hur verksamheten ska styras, men det är viktigt att inte fastna där. Ni ska aldrig behöva känna er låsta eller begränsade i ert arbetssätt. En ständigt föränderlig omvärld kräver att företag är redo att utvecklas efter samhällets växande behov.

Om ni väljer att jobba med ett digitalt verktyg för verksamhetsstyrning är det viktigt att det är anpassningsbart. Men det är inte alltid nödvändigt att skräddarsy ett system eller utveckla verktyget på egen hand. Ett standardiserat verktyg som har alla viktiga huvudfunktioner kan ofta också anpassas efter respektive organisations önskemål. Fokusera på att skapa ett flexibelt arbetssätt, med utrymme för anpassning och utveckling.

2. Kommunikation: öka tillgängligheten

Det är först när hela företaget har tillgång till verksamhetsstyrningen som den kommer att ge resultat. Chefer och medarbetare behöver vara insatta i vilka mål som gäller – hur de ska prioriteras och vad som krävs för att de ska uppnås. Därför är en av de viktigaste punkterna att information relaterat till verksamhetsstyrningen tillgängliggörs för samtliga anställda.

Idag är dessutom de flesta (om inte alla?) verksamheter i behov av ett molnbaserat verktyg. Att alla jobbar från kontoret är inte längre en självklarhet, vilket ökar kraven på tillgänglighet. Anställda behöver kunna komma åt verksamhetens material oavsett var de befinner sig. Bortsett från distansjobb har också många företag kontor i olika städer eller länder, vilket gör att ett molnbaserat verktyg för verksamhetsstyrning blir så gott som obligatoriskt.

3. Målbild: kommunicera en tydlig riktning

För att verksamhetsstyrningen ska lyckas gäller det att gå på djupet, vara konkret och visualisera en målbild som är lätt för hela organisationen att ta till sig. Det är viktigt att samtliga anställda kan relatera till målen och har samma förutsättningar att leva upp till dem.

Ett vanligt problem när det kommer till de övergripande målen är att det lätt blir för spretigt. Mål om till exempel besparingar, omorganisationer och likvärdighet berör olika delar av verksamheten. Det kan bli svårt för chefer och medarbetare att relatera till frågor som inte berör deras dagliga arbete. Därför är det viktigt att kommunicera en tydlig målbild som alla förstår och har möjlighet att bidra till.

Vill du veta vad ett digitalt verktyg för verksamhetsplanering kan göra för din verksamhet? Här kan du läsa mer om Stratsys verktyg för verksamhetsplanering