Hur du skapar en verksamhetsutveckling med jämställdhet som fokus

_DSF2350
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
1 min

Under Sveriges största jämställdhetskonferens: Forum Jämställdhet i Örebro deltog Stratsys Erika Gräns i paneldebatten Stöd och system för jämställd verksamhets- och kvalitetsutveckling. Där diskuterade hon tillsammans med Eva Lindblom, avdelningschef på Ekonomistyrningsverket, Anne Andersson, direktör i Örebro kommun samt Sara Linge, Senior Manager på KPMG hur du skapar en verksamhetsplanering med jämställdhet som fokus.

"I min roll som representant för en av de stora systemleverantörerna inom styrning och verksamhetsutveckling är debatten kring jämställdhetsarbete i verksamheter ständigt på tapeten. För mig är det viktigt att delta i dessa forum för att få en ökad förståelse för vilka behov marknaden står inför och vad vi som systemleverantör kan göra för att möta dessa på ett bra sätt", berättar Erika.

Stratsys verktyg stöttar jämställdhetsarbetet

Diskussionerna under paneldebatten gav en bra bild av vilka behov och utmaningar marknaden står inför, något som vi på Stratsys drar lärdom av för att vi som systemleverantör ska kunna möta dessa på ett bra sätt i vårt fortsatta arbete med att utveckla ny funktionalitet i systemet. Redan nu kan vi dock stötta jämställdhetsarbetet på flera sätt.

Såhär kan Stratsys stötta verksamheter i arbetet att uppnå jämställdhet rent konkret:

  • Stratsys har full funktionalitet för att mäta, lagra och visa resultat könsuppdelat förutsatt att mätningen får fram denna typ av data. Kraften det ger vid analys, och för ökad jämställdhet är stor.
  • Stratsys hanterar flertalet jämställdhets- och mångfaldsplaner. Dels som åtskilda planer men även integrerat i övergripande målstyrningsprocesser, såsom en kommunplan.
  • För att sätta tryck på jämställdhetsarbete, styrning och kvalitetsutveckling är ett av de mest effektiva sätten att exponera resultaten för medborgarna. Där använder många kunder vår medborgarportal för nyckeltal- och resultatpresentation. I portalen går det att visa resultaten könsuppdelat. Under debatten valde jag att visa exempel från Helsingborg Stad som var tidiga med att exponera sina resultat för medborgarna via sin hemsida.
  • Många av våra kunder har svårt att veta hur de ska komma igång med jämställdhetsredovisning och hur jämställd den egna kommunen är. Mycket resultat finns samlat i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), t.ex. ”öppna jämförelser jämställdhet” Via vår integration mot den kan våra kunder enkelt hitta, välja in och proaktivt jobba med sina resultat. Kolada innehåller över 3000 nyckeltal varav flera är redovisade på enhetsnivå. Många av resultaten är dessutom könsuppdelade. Detta tillåter våra kunder att redovisa resultat ända ned.

Trots att vi redan nu kan bidra och stötta i arbetet med en jämställd verksamhets- och samhällsutveckling är vårt arbete som systemleverantör aldrig färdigt. Såväl våra kunder som marknaden i stort bör fortsätta ställa krav på Stratsys för att vi fortsättningsvis ska utveckla ytterligare funktionalitet för att stödja det oerhört viktiga arbetet med ökad jämställdhet i samhället. 

Behöver du hjälp att skapa en verksamhetsplan?

TILL VERKSAMHETSPLANERING