Viktig funktionalitet för hållbarhetsarbetet: tips för att nå milstolparna

Grön äng med en blomma i närbild
Skriven av
Sanna Fredriksson
Lästid
2 min

I takt med att de hållbarhetsrelaterade kraven ökar har det blivit avgörande för organisationer och företag att investera i digitala verktyg för att driva sina hållbarhetsprestationer framåt. Här delar Sanna Fredriksson, Product Growth Manager för Stratsys hållbarhetsprodukt, med sig av sina insikter kring viktig funktionalitet och råd för att nå hållbarhetsmålen.  

3 avgörande funktioner för hållbarhetsarbetet 


1. Utrymme för anpassning efter nya ramverk och lagkrav 

I en allt mer snabbföränderlig omvärld är det viktigt för företag att kunna anpassa sitt hållbarhetsarbete till nya ramverk och lagkrav. Utvecklingen av direktiv och hållbarhetsramverk sker idag kontinuerligt för att möta de växande kraven från intressenter och samhället i stort. Samtidigt har det blivit en utmaning för verksamheter att hålla hållbarhetsarbetet uppdaterat i enlighet med ny lagstiftning.  
 
Som produktansvarig inom hållbarhetsområdet har Sanna fått stor insikt i organisationers behov och sett vikten av att investera i ett verktyg som är konfigurerbart, med funktionalitet som kan anpassas i takt med att nya ramverk och lagkrav utvecklas.  
 
– Det är en stor fördel för organisationer att ha ett verktyg med utrymme för uppdatering efter nya ramverk och lagkrav, inleder Sanna. Ett verktyg kan skapa goda förutsättningar för att säkerställa lagefterlevnad, vilket bidrar till att skapa trygghet i verksamheterna. Genom att ha en färdig struktur med aktuella ramverk direkt i verktyget blir det enkelt att komma igång med hållbarhetsarbetet och organisationen kan snabbt börja arbeta mot sina hållbarhetsmål. 
 
Sanna förklarar vidare fördelarna med att investera i ett verktyg som har potential att skalas upp i takt med att hållbarhetsarbetet utvecklas och behoven växer. Genom att välja ett verktyg med utrymme för utveckling får organisationen möjlighet att anpassa och optimera sitt hållbarhetsarbete över tid. 

2. Stöd för det strategiska hållbarhetsarbetet

Införandet av CSRD/ESRS kommer ställa högre krav på företag att arbeta mer strategiskt med sitt hållbarhetsarbete. Direktivet syftar till att främja enhetlighet och transparens i företags hållbarhetsrapportering genom att införa mer omfattande rapporteringskrav. För att företag ska kunna uppfylla de ökade kraven behöver de utveckla och implementera tydliga strategier, mål och handlingsplaner för hållbarhetsarbetet.  
 
– Det strategiska arbetet blir nödvändigt för att företag ska kunna uppfylla de ökade kraven, fortsätter Sanna. Ett verktyg med funktionalitet som stödjer det strategiska arbetet hjälper organisationer att integrera hållbarhetsarbetet i sin övergripande strategi och beslutsfattande. Det ger möjlighet att spåra och mäta hållbarhetsprestationer, identifiera risker och öka transparensen kring hållbarhetsarbetet.  

MicrosoftTeams-image (1)-Aug-09-2023-04-08-45-8308-PM

Sanna Fredriksson, Product Growth Manager Sustainability 

3. Gemensam plattform för ökat deltagande 

Ett digitalt verktyg för hållbarhetsarbete kan spela en viktig roll i att öka engagemanget i verksamheter genom att erbjuda en digital plattform. Genom att tillhandahålla en centraliserad och tillgänglig plats för att dela information, kommunicera mål och framsteg samt engagera medarbetare, skapas en ökad medvetenhet och ansvarskänsla kring hållbarhetsfrågor.  
 
Med en gemensam samarbetsyta kan användare enkelt arbeta tillsammans mot samma hållbarhetsmål, oavsett var de befinner sig geografiskt. Det leder till ökad effektivitet och samordning inom organisationen, samtidigt som man kan säkerställa att alla arbetar mot samma mål.  
 
Ett digitalt verktyg hjälper inte bara verksamheter att uppfylla krav och arbeta för en mer hållbar framtid, utan också att kommunicera hållbarhetsarbetet internt och externt. Det är ett effektivt sätt att engagera medarbetarna i hållbarhetsarbetet och skapa resultat tillsammans.

Genom att integrera viktig funktionalitet i ert hållbarhetsarbete kan ni skapa en stark grund för att driva förändring och bidra till en mer hållbar framtid. Läs mer om hur din organisation kan effektivisera hållbarhetsarbetet i guiden "Så väljer du rätt systemstöd för hållbarhetsarbetet”.

Kopia av Image based CTA - end of blog post (8) (1)