Digital utveckling i Coronatider ger större konkurrenskraft imorgon

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Digital utveckling i Coronatider ger större konkurrenskraft imorgon</span>
Skriven av
Andreas Modin
Lästid
2 min

Coronaviruset covid-19 eller ”the greatest remote work experiment of all time”? Under de senaste veckorna har vi sett hur coronakrisen inte bara haft stora konsekvenser för samhället i sig, utan även för företag världen över. Nu ställer sig många företagsledare frågan; ska man ligga lågt tills pandemin är över eller satsa allt man kan på att accelerera digitalt här och nu?

Här lyfter vi fram utmaningarna som den stundande krisen ställer på företag. Vi går också in på hur en satsning på digital transformation idag kan gynna tillväxten på sikt.

Överlevnadstänk vs. innovation

Covid-19 kommer oundvikligen att sätta käppar i hjulet för företags dagliga arbete och begränsa potentiella affärsmöjligheter. Faktum är att vi står inför oförutsägbara tider, varje dag möts vi av ny information och vad som kommer hända imorgon eller nästa vecka är högst oklart. Men en sak vet vi säkert – att det kommer komma en tid efter Corona. Därför är det viktigt att försöka lyfta blicken förbi pandemin och skapa förutsättningar för framtiden (även om den idag känns avlägsen).

Många experter avråder idag företagsledare från att fastna i det klassiska överlevnadstänket där man sätter strategier vecka för vecka. Istället uppmanas organisationer att accelerera den digitala transformationen, för att kunna komma ut ur krisen med bättre förutsättningar än ni hade innan. Det är ett faktum att världen kommer att förändras – en digitalisering som tidigare skulle ta 4–5 år sker nu på bara några veckor eller månader.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är första gången vi ställs inför oförutsägbara omständigheter. Historiskt sett finns det mycket att lära av hur företag tog sig an situationer som finanskrisen och 9/11. När ekonomin var tillbaka på banan igen blev det tydligt att företag som investerade i digital innovation under krisen gynnades och blev mer konkurrenskraftiga.

Så låt inte covid-19 stoppa er från att digitalisera era affärsstrategier, försök istället ta tillfället i akt att utveckla dem.  

Hur kan företag positionera sig för tillväxt i pandemin?

Det är inte lätt för bolag att fokusera på ökad tillväxt när den första instinkten i en kris är att pausa allt. Men för att få ut det bästa ur situationen är det viktigt att inte försumma de långsiktiga strategierna. När krisen är över kommer konsumtionen att öka i takt med att efterfrågan kommer tillbaka. Då gäller det att ligga steget före konkurrenterna, eller i alla fall befinna sig jämsides med dem.

En förutsättning för att lyckas skapa tillväxt i en pandemi är att digitalisera sin affärsstrategi och synliggöra den i organisationen. Vi kommer ofta tillbaka till att ett transparent arbetssätt är en viktig grundbult för att få med sig alla medarbetare på digitaliseringståget. Genom att säkerställa att ni är digitalt rustade skapar det konkurrensfördelar och underlättar för att arbetet kan flyta på som vanligt under krissituationer.

”The greatest remote work experiment of all time”

Coronaviruset tvingar anställda världen över att jobba hemifrån och har refererats till som vår tids största ”remote work experiment”. Har ert företag det som krävs för att ställa om till distansarbete? För att undvika att produktiviteten stannar upp är det viktigt att ha rätt digitala verktyg, strategier och arbetssätt på plats.

Medarbetare behöver kunna kommunicera, komma åt och dela information på ett smidigt sätt. Här blir det allt viktigare med molnbaserade SaaS-verktyg som hjälper företags medarbetare att jobba på när som helst och var som helst, utan att informationssäkerheten får lida.

Är ni redan igång med att övergå till ett mer molnbaserat arbetssätt? Då är det en god idé att fortsätta på den vägen. Har ni inte kommit igång än? Då är det helt rätt tid att börja.

Det handlar inte bara om att säkra upp för det interna distansarbetet, utan också att underlätta tillgängligheten för kunderna. Många företag uttrycker även ökad efterfrågan på dataanalys för att hålla koll på affärsutveckling och kundbeteenden. Exempel på SaaS-verktyg som kan komma väl till hands nu är Microsoft Teams, HubSpot, Slack och Stratsys eget verktyg för strategisk planering.

För världens företag finns det mycket att förhålla sig till under kommande månader. Men även om vi har svårt att se ljuset i tunneln just nu, vet vi med säkerhet att det kommer dyka upp förr eller senare – och då gäller det att vara väl förberedd. 

Vill du läsa mer om hur ni kan implementera ett molnbaserat arbetssätt? Ladda ner vår guide ”Så väljer du rätt verktyg för målstyrning” på länken nedan.

Ladda ner guiden här