https://www.stratsys.com/hubfs/Bloggbilder%20Stratsys/1330x636_Demo_Thumbnail%20fa%CC%8A%20effekt%20fra%CC%8An%20fo%CC%88ra%CC%88nringsinvestering.png
Video

Få effekt från er förändringsinvestering - Del 3

Denna video är del 3 av 3 för att ge dig ökad kunskap kring vinsten med struktur i ert strategiarbete och hur din organisation kan nå effekterna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Lyssna till ett samtal mellan Emma Albertsson, Team Manager Professional Services på Stratsys och Erika Gräns, Product Growth Manager på Stratsys för sviten Strategic Management. I videon ger dom konkreta tips för dig och din organisation. Låt inte bristen på plan för förändring resultera i minskad effekt av er investering.

Du får med dig:

  • Skillnaden mellan förändring och utveckling
  • Varför vi bör skilja på dessa typer av utveckling
  • 3 enkla steg till en lyckad förändring
  • Hur du säkerställer ansvar och en tydlig plan
  • Hur du informerar och involverar tidigt
  • Hur du kan öka takten med uppmuntran och fira framgångar
HubSpot Video