Allt du behöver veta om systemintegration

library
Skriven av
Sara Elfstedt
Lästid
2 min

Detta behöver du för att genomföra en systemintegration

För att genomföra en systemintegration behöver du i princip två saker:

 1. Du behöver etablera kommunikation mellan systemen
  Detta för att ska system ska kunna skicka information till varandra.
 2. Skapa förståelse mellan systemen
  Det betyder helt enkelt att informationen som skickas mellan systemen måste vara kodad på ett sätt som det mottagande IT-systemet kan bearbeta. System behöver alltså på ett eller annat sätt prata samma "språk". 

Kommunikationen och förståelsen mellan två eller flera IT‑system kan byggas på flera olika sätt: 

 1. Punkt till punkt integration
  En integration som är precis som den låter. All information sänds från en  och samma funktion (punkt) i det ena systemet till en och samma funktion (punkt) i det andra systemet. En perfekt integration mellan två system som redan är förberedda för varandra.
 2. Plattformsintegration
  En integrationstyp som funkar som bäst när du har flera olika system som pratar flera olika typer av "språk" men som alla behöver sammankopplas. En integrationsplattform är ett centralt system som tar emot all data från alla olika system och vidarebefordrar dem, anpassat till varje mottagande system. En integrationsplattform är också en smidig lösning om eller när du behöver byta ut ett system eftersom ett nytt system inte påverkar de andra som redan finns i plattformen.
 3. Meddelandehantering
  Denna integrationstyp liknar plattformsintegration, dvs att all kommunikation sker via ett centralt system, men förutsätter att alla parter använder samma kommunikationsmodell, "pratar samma språk". Meddelandehantering brukar användas i färdigköpta företagssystem eftersom alla delarna redan är byggda för varandra. 

Och själva integrationen mellan systemen kan göras på flera olika sätt:

 • Vertikal integration
  Det betyder att man integrerar IT‑system som olika steg i samma pro­cess eller värdekedja, lite som bilden av en ”skorsten”. Varje enskild del bygger mot toppen. 

 • Horisontell integration 
  Här samordnar man system med liknande uppgifter. Det betyder att alla IT-system som är horisontellt integrerade kommunicerar med ett enda centralt system på samma nivå. Det systemet sköter allt informationsutbyte med andra system.

 • Spaghetti-integration eller stjärnintegration
  I den här modellen har alla system en direktförbindelse med alla andra system (inte nödvändigtvis i hela organisationen, men till exempel i en avdelning).

Denna typ av integration fungerar bra när man kopplar samman några enstaka system, men att direktkoppla ihop en mängd olika system på detta sätt vill man dock undvika. Det kallas inte spaghetti utan anledning.  

En viktig sak att tänka på är att direktkopplingar i denna typ av integration kan leda till inlåsning av system. Det blir helt enkelt svårare att göra förändringar i systemfloran eftersom en liten ändring kan påverka alla system som är integrerade.

Facebook, Google och Apple integrerar – så varför inte du?

Ingen, vi tar det igen, INGEN är bäst på allt. Inte ens de största aktörerna på marknaden. Att köpa upp, komplementera och koppla samman både konkurrenter och partners är en vanlig taktik för alla stora och mindre it-bolag. Och det finns en ganska enkel anledning till varför det är så.
Att koppla samman system ger överlägsna synergieffekter och effektivitetsvinster. Smarta sammankopplingar av fristående digitala system har en enorm potential att förenkla och automatisera arbetsflöden och processer. Kombinerat med sömlös inloggning mellan olika system och automatisk informationsdelning får du både en överlägsen användarupplevelse och ökad lönsamhet.