Affärsplan – vad är det och hur kommer jag igång?

stratsys-kalender
Skriven av
Fredrik Robbert
Lästid
2 min

Vad är förutsättningen för en konkurrenskraftig och lönsam organisation? En tydligt strukturerad affärsplan såklart! I det här inlägget tittar vi närmare på hur en lyckad affärsplan ser ut, vad den ska innehålla och hur du kommer igång.

Vad är en affärsplan?

I kort innehåller en affärsplan din organisations långsiktiga strategi. En slags strategisk plan som svarar på frågor som: vilka aktiviteter ska äga rum, när, och vem som är ansvarig. Den bestämmer riktning och håller sedan kursen, för att minimera risken att saker faller mellan stolarna. 

Vad ska den innehålla?

En affärsplan ska börja enkelt, och bygga på komplexiteten i takt med att din organisation växer. En bra start är en nulägesanalys där de klassiska styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten identifieras så att alla som läser den strategiska planen känner till och är överens om utgångsläget.

Nästa steg är en genomgång av de strategier och strategiska aktiviteter som krävs för att nå målen. En affärsplan som skapas gemensamt gör att fler känner sig delaktiga. När anställda är med och tar fram KPI:er och nyckeltal, ökar sannolikheten att de kommer att nås.

Frågor att ställa sig vid utformningen av en affärsplan:

  • Är målen tydliga och konkreta?
  • Är de som påverkar resultaten involverade i utformningen?
  • Finns det ett sätt att mäta våra resultat?

Efter att mål och nyckeltal har bestämts, strategiska aktiviteter planerats och alla involverade fått säga sitt, har du en färdig affärsplan och nu är det dags att se till att organisationen arbetar tillsammans mot uppsatta mål och strategier.

Hur kommer jag igång?

Arbetet med en affärsplan kan lätt bli komplicerat. Rom byggde inte sin affärsplan på en dag, det är viktigt att börja enkelt och bygga på komplexiteten. Alltid med simplicity i fokus! Med ett dedikerat verktyg har du redan kommit halvvägs och kan därifrån skapa processer som följer din nya affärsplan.

Det här digitala verktyget borde vara ett som låter dig sätta övergripande strategier och mål som inspirerar alla medarbetare i organisationen att överträffa sig själva. Kan du sedan hantera de strategiska aktiviteterna och skapa rapporter med analyser av ert arbete i samma verktyg, så har du fått jackpot.

Sammanfattning

Nu när vi diskuterat grunderna för en affärsplan (vad det är och vad den ska innehålla) hoppas vi att du har en tanke om var du ska börja.

 

Kom igång med din affärsplan

Vill du läsa mer om hur du utformar en effektiv affärsplan? Här är en enkel och smidig guide som vi kallar: Så engagerar du medarbetarna i verksamhetens mål.

Målstyrning_Awareness_Mock-up