Folktandvården Västra Götaland - planering och uppföljning i Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Folktandvården Västra Götaland - planering och uppföljning i Stratsys</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Folktandvården i Västra Götaland började implementeringen av Stratsys i augusti 2015. Idag jobbar de med planering och uppföljning av affärsplan och klinikkontrakt i Stratsys.


Innan man införde Stratsys i organisationen hade Folktandvården i Västra Götaland (en del av Västra Götalands regionen, VGR) svårigheter med att se och följa den röda tråden i planerings- och uppföljningsprocessen.

- Vi upplevde att det var svårt att visualisera processen och kommunicera runt planering och uppföljning, berättar Birgitta Gunnarsson, verksamhetsutvecklare, Folktandvården i Västra Götalandsregionen.


Att göra en sammanslagning av mätetal för att på så sätt kunna se utfall på en aggregerad nivå var en annan utmaning man upplevde. Det var också en svårighet att föra en utvecklingslogg i förbättringsarbetet på ett enhetligt sätt.

- Tidigare hanterade vi dessa processer genom tidskrävande manuell hantering i Excel för att kunna följa utfall på en aggregerad nivå. Rapporter skrev vi i Word och utvecklingslogg fördes i Excel, berättar Birgitta Gunnarsson.


Folktandvården Västra Götaland arbetar idag bland annat med affärsplanen i Stratsys. Med Regionfullmäktiges övergripande mål som utgångspunkt tar man sedan fram mål, uppdrag, mätetal, nyckeltal och handlingsplan för organisationen. Detta arbetssätt medför att samtliga klinikchefer har möjligheten att arbeta med klinikens affärsplan utifrån en gemensam struktur.

Klinikerna kan också med hjälp av Stratsys följa sitt klinikkontrakt som består av en rad olika mätetal. Mätetalen inhämtar utfallsvärden från BI - som sedan visualiseras och kommenteras i Stratsys.

- Med Stratsys har det blivit lättare att visualisera planering och uppföljning. Vi kan nu följa utfall på en aggregerad nivå och det har blivit lättare att skriva rapporter och dokumentera förbättringsarbetet. Stratsys förtydligar för oss vart vi är på väg och hur det går för oss i det arbetet, avslutar Birgitta Gunnarsson.