Företag • 1 min lästid

Stena AB

kundcase

Att samordna information, processer och uppföljning i en stor koncern kan vara en stor utmaning.

För Stena AB, en koncern med åtta olika affärsområden och hundratals olika bolag, var det inte bara en utmaning utan det var realitet. Det hade blivit dags att se över sina processer och öka effektiviteten på arbetet med internkontroll.

”Det har blivit lätt att hålla koll på var den senaste informationen finns, det går snabbt att söka ut den information man vill ha samt att i realtid se vad som är klart och inte är klart. Och med riskanalys kopplad till Stratsys verktyg för internkontroll kan vi följa vilken kontroll som täcker en viss risk och med alla åtgärder i samma system blir uppföljningen för alla bolagen effektiv.”
Caroline Jakobsson, Head of Corporate Governance

 

Vi hjälper dig gärna!

Related posts