Så har Stratsys förenklat arbetslivet för Hallands sjukhus

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så har Stratsys förenklat arbetslivet för Hallands sjukhus</span>
Skriven av
Maria Svanberg

Kan Stratsys hjälpa er i bristen på sjuksköterskor? Svaret på den frågan får du i den här kundintervjun där Per Johansson, verksamhetscontroller på Hallands sjukhus, berättar om deras resa med Stratsys.

En stor utmaning som drabbat Hallands sjukhus och resten av landets sjukvård är sjuksköterskebristen. Med hjälp av Stratsys satte de upp en indikator för att undersöka vad som händer och vad problemet grundas i. Problemet visade sig inte ligga i att fler sjuksköterskor slutar idag än tidigare, utan det låg istället i att de hade tappat sin rekryteringskraft. När de visste vad utmaningen var blev det också lättare att ta sig an den. Med hjälp av Stratsys verktyg för ledning och styrning kunde arbetet med utmaningen effektiviseras.

I den här kundfilmen får du veta mer om Hallands sjukhus resa med Stratsys och vad verktyget har gett för resultat.