Så hanterar Hallands sjukhus sjuksköterskebristen med Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så hanterar Hallands sjukhus sjuksköterskebristen med Stratsys</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

En stor utmaning som sjukhus runt om i landet kämpar med idag är bristen på sjuksköterskor. I region Halland och på Hallands sjukhus har man använt sig av Stratsys för att försöka  till botten med problemet. I det här kundcaset berättar Per Johansson, verksamhetscontroller på Hallands sjukhus, om deras resa med Stratsys.   

Utmaningen – brist på sjuksköterskor  

Hallands sjukhus är en del av region Halland, de har 3800 medarbetare medan regionen totalt har 8000. Sammanlagt har de idag cirka 850 användare i Stratsys. Per berättar att deras stora utmaning är att klara av att leverera alla tjänster till invånarna med de resurser och den personal som finns till förfogande.  

– En stor utmaning har varit sjuksköterskebristen som både vi och resten av landets sjukvård har drabbats av senaste åren, berättar Per. De flesta landsting brottas idag problemet att många sjuksköterskor väljer att fly från sjukvården.  

Lösningen – att komma ner på detaljnivå 

– Vi har satt upp en indikator i Stratsys för att undersöka vad som egentligen händer och vad problemet egentligen grundas i, berättar Per. Vi kollar på hur många anställda vi har i snitt över tid, hur många som slutar och hur många vi rekryterar. Stratsys har framförallt hjälpt oss att tillgängliggöra den här sortens gemensamma fakta i verksamheten vilket har ökat transparensen.  

Per förklarar att om man tittar på fakta så är det inte fler sjuksköterskor som slutar idag än tidigare. Problemet visade sig istället ligga i att de hade tappat sin rekryteringskraft – och det är en utmaning som kräver helt andra åtgärder. Han menar att det har hjälpt att kunna använda Stratsys som ett dedikerat verktyg för ledning och styrning, en plattform som stöttar ledningsgruppens arbete att ta sig an utmaningen.  

– Jag uppskattar enkelheten i verktyget, det är lätt att använda och det var enkelt att överföra vår gamla process från Officepaketet till Stratsys, berättar Per. Min mest positiva erfarenhet har faktiskt varit att det gick så smidigt att föra över mitt gamla arbetssätt till Stratsys. Verktyget är bättre än det vi använde tidigare, så vi har möjlighet att skala upp ytterligare. Nu kan vi komma ner på enhetsnivå i organisationen, tidigare kunde vi bara komma ner på kliniknivå. Detta gör att vi kan jobba mer detaljerat med den information vi behöver.  

Ett verktyg för tillitsbaserad styrning 

– Transparens är en förutsättning för tillit, såväl som tydlighet och dialog, menar Per. Därför fungerar en plattform som Stratsys bra för just tillitsbaserad styrning. Det är fritt fram för alla att se alla delar av verksamhetsplanen och man får den transparens som krävs. Den återkoppling vi har fått efter införandet av Stratsys har varit väldigt, väldigt positiv genom hela organisationen. Alla verkar nöjda med det stöd som Stratsys ger.  

Det bästa med verktyget är att det är lätt att göra rätt. Ju mindre olika arbetssätt som finns inom organisationen, desto enklare är det, menar han.