Region Sörmland - bättre kvalité i planerings- och uppföljningsarbetet

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Region Sörmland - bättre kvalité i planerings- och uppföljningsarbetet</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Med hjälp av Stratsys har region Sörmland effektiviserat sin verksamhetsplanering och samlat alla styrande dokument på ett och samma ställe.

 

Till en början arbetade enbart en av regionens mindre förvaltningar i verktyget. Under 2009 togs beslutet att implementera verktyget inom hela regionen. Målsättningen var att hela regionen Sörmland skulle arbeta i en enhetlig struktur och en gemensam process.

 

"Vi såg en brist i att vi inte arbetade i en gemensam struktur och därför arbetade mycket ineffektivt. Detta resulterade i otydlighet i vår mål- och verksamhetsstyrning", säger Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör på DLL och systemägare av Stratsys.

Sedan implementeringen startade har region Sörmland fortsatt att arbeta hårt för att utveckla och förfina planerings- och uppföljningsprocesserna. Indikatorer är något som hela organisationen har arbetat för att kvalitetssäkra. En annan del i arbetet har varit att förbättra anvisningar kring processerna vilket har lett till att det blivit tydligare vilken information som förväntas i uppföljningen, något som har gett en ökad kvalitet och enhetlighet i innehållet.

 

"Med Stratsys har vi fått en bättre kvalitet i våra planer och vår uppföljning.  Det har även resulterat i ett större engagemang internt kring målarbetet, där det nu är tydligt vilka mål som hela regionen arbetar mot. Tidsbesparing i form av att allt material finns samlat på en och samma plats."

Det engagemang som Nicholas nämner syns runt om i verksamheten där flera verksamhetschefer även engagerat sina enhetschefer till att rapportera i verktyget, något som sker helt på frivillig basis.

 

"Hela organisationen arbetar nu i Stratsys och det införs även i bolagskoncernen. Man gör enkelt och strukturerat sina verksamhetsplaner och uppföljningsrapporter i verktyget", fortsätter Nicholas Prigorowsky.

Region Sörmland planerar att fortsätta att utveckla både arbetssätt och verktyg kontinuerligt även framöver. Närmast på tur står förfining av rapporterna och dess utseende och innehåll samt ytterligare finslipning av indikatorerna. Den här gången är fokus på diagram och därmed kunna presentera resultat visuellt. Ytterligare ett steg som region Sörmland ser framöver är automatisk överföring av utfallsvärden så att verksamheten kan fokusera än mer på att analysera utfallen istället för att leta reda på utfallsdata.
 
Nicholas Prigorowsky berättar även att man har utökat arbetet i Stratsys till att gälla flera delar än verksamhetsplanen. Bland annat hanteras uppföljning av vårdval samt miljöplanen i verktyget.

 

"Utökade användningsområden planeras givetvis kontinuerligt då Stratsys är ett mycket kraftfullt verktyg med en mängd användningsområden. Vi är oerhört nöjda med vårt samarbete med Stratsys som visat på en god förståelse för vår verksamhet och en vilja att hjälpa oss att uppfylla våra behov", avslutar Nicholas Prigorowsky.