Ockelbo kommun resursplanerar med Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ockelbo kommun resursplanerar med Stratsys</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

Idag kämpar många skolor med att höja utbildningsnivån och få lärarbehörigheterna att räcka till. Här berättare Ola Johansson, förvaltningschef för utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo kommun, hur verksamheten har optimerat sin tjänstefördelning med hjälp av Stratsys.

Bakgrund

Skolverksamheten i Ockelbo kommun består av cirka 140 medarbetare fördelat på 15 förskoleavdelningar, tre grundskolor och vuxenutbildning.

Varför Stratsys?

– Innan Stratsys kom in i bilden använde vi oss av Excelark och liknande för att hantera tjänsteplaneringen, berättar Ola. Men vi lyckades inte få ordning på det, utan började söka oss om efter en bättre lösning. Efter att ha tagit del av andra kommuners erfarenheter av Stratsys verktyg för resursplanering kände vi att det var rätt val även för oss.

Vad är verksamhetens största utmaningar? 

– Vårt statliga uppdrag är att höja utbildningsnivån så att fler elever ska klara grundskolan och komma in på gymnasiet, inleder Ola. En utmaning är att ge alla elever den utbildning de har rätt till inom ramen för budget. Idag kämpar dessutom många skolor med lärarbrist och vi saknar en del spetskompetens.

Bättre överblick med data direkt från Skolverket

Ola berättar vidare att Stratsys har hjälpt verksamheten att få kontroll på bemanningen. I verktyget för resursplanering importeras information direkt från Skolverket, vilket gör att man på ett smidigt sätt får överblick på samtliga lärares behörigheter. Framförallt rektorerna uppskattar att kunna se vad som ingår i lärarnas uppdrag och hur stor del av tjänsterna som är fyllda.

– Eftersom vi är en förhållandevis liten kommun gick det ganska lätt att komma igång med Stratsys. Vi fick snabbt överblick på verksamheten och hade hela tiden en god dialog med Johan Ekman på Stratsys som utbildade oss i verktyget.

Fler behörigheter utan att anställa 

Ola berättar att en stor vinning har varit att de upptäckt flera behörigheter inom organisationen som de inte visste att de hade. Med hjälp av verktyget har det blivit lättare att synliggöra behörigheterna och förse eleverna med rätt kompetens – utan att alltid behöva anställa fler pedagoger.  

Tjänstefördelning inom ramen för budget

– De största skillnaderna före och efter Stratsys är att vi nu bygger hela tjänstefördelningen utifrån faktiska kunskaper. Förr var det mer tyckande och antagande, men nu kan vi se lärarnas behörigheter kopplat till timplanen direkt i verktyget. Dessutom har vi en prislapp på timplanen som vi inte hade tidigare. Vi kan koppla ihop budget med tjänstefördelning, vilket är väldigt smidigt, innan Stratsys hade vi inte samma detaljerade bild.

Stratsys har ökat hela organisationens ekonomiska medvetenhet och hjälpt oss att få med alla i budgetarbetet. Systemet har även underlättat dialogen med politiken, då vi enkelt kan redogöra exakt vad vi har för kostnader. Jag skulle absolut rekommendera Stratsys som leverantör, det är ett jättebra verktyg för att få ordning på budgeten kopplat till tjänstefördelningen.
 Ola Johansson, Ockelbo kommun


– Istället för att bara klara budgeten kan vi nu också satsa på att höja kvalitén för första gången, avslutar Ola.