Ny ledningsfilosofi för Dals Eds kommun med hjälp av Stratsys

Kommun Verksamhetsplanering

Hur kan man implementera en helt ny ledningsfilosofi med hjälp av Stratsys? Det får du veta mer om i den här kunderintervjun där Lars Hustoft, ekonomichef på Dals Eds kommun, berättar om deras arbete med Stratsys.

Dals Eds kommun har varit kunder hos Stratsys i 10 år och hanterat sin planering och uppföljning i verktyget. Under 2018 påbörjade man ett internt förändringsarbetet där man ville fokusera på effekten av det verksamheten gör, snarare än att fokusera på att mäta och beskriva alla aktiviteter. Målet var att implementera en ny styrmodell, få ordning på processerna och samla all information på en plattform.

I den här kundintervjun får du insyn i hur Dals Eds kommuns nya ledningsfilosofi kunnat implementeras med hjälp av Stratsys och vad det har gett för resultat.