Effektivare processer när Gävles utbildningssektor använder Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Effektivare processer när Gävles utbildningssektor använder Stratsys</span>
Skriven av
Maria Svanberg

Vill du veta mer om hur Stratsys kan underlätta och effektivisera arbetslivet för dig och din verksamhet? I den här kundintervjun berättar Tobias Winterliv, rektor för Lillhagen rektorsområde i Gävle, mer om vad samarbetet med Stratsys har gett för resultat. 

 

De största utmaningarna för Gävles utbildningssektor har varit att skapa likvärdighet och en jämn resursfördelning i klasserna. De använder sig idag av Stratsys Edtech-paketering vilket bland annat innebär att de centrala processerna som skolledare och rapportörer ägnar sig åt samlas på ett ställe. Processerna inom verksamheten har förenklats och effektiviserats, nu slipper de arbeta med en whiteboard fylld med post-it lappar, allt är digitaliserat med en tydlig överblick. 

I den här kundfilmen får du veta mer om vad Stratsys verktyg har gett för resultat och hur deras arbete ser ut idag.