Landskrona stad - tydligare process för internkontroll och riskanalys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Landskrona stad - tydligare process för internkontroll och riskanalys</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

De olika förvaltningar i Landskrona kommun jobbade på olika sätt när det kom till Internkontroll och riskanalys, även fast det fanns riktlinjer inom organisationen för hur arbetet skulle gå till.


”En del förvaltningar gjorde aldrig en bruttolista och en del riskvärderade inte när riskerna togs fram”, berättar Ingela Lundgren Verksamhetscontroller på kommunstyrelsen och samordnare för intern kontroll inom Landskrona kommun.

Tidigare gjordes arbetet i word- eller exceldokument som mailades till samordnaren vilket gjorde sammanställningen och kontrollen tidskrävande och otymplig.

Genom att implementera Stratsys blev processen för internkontroll och riskanalys tydlig för medarbetarna inom alla förvaltningar. I verktyget går det inte heller att hoppa över viktiga steg som till exempel en bruttolista. Arbetet är nu systematiserat och fungerar på samma sätt oavsett var man befinner sig i organisationen.

 

”Mer kraft läggs på att verkligen arbeta med bruttolista, riskvärdering, plan och framförallt kontrollen av riskerna samt åtgärder när fel upptäcks”, berättar Ingela. Hon ser det som en klar fördel att man närsomhelst under perioden kan gå in verktyget och jobba med intern kontroll.

Ingela upplever att det blir tydligare om målen inte uppfylls nu när de har implementerat Stratsys. Och mer tid kan läggas på analysen av resultatet och att vidta åtgärder för bättre måluppfyllelse.

 

”Stratsys är ett jättebra verktyg för allt systematiskt arbete i organisationen! Det innebär att det är innehållet och analysen som blir viktig. Rapporterna genereras automatiskt utifrån de olika stegen i processen så där behöver inget krut läggas längre”, avslutar Ingela.