Farstavikens skola sparar tid med hjälp av Stratsys Meetings

Övrigt Skola och utbildning

Farstavikens skola har cirka 139 medarbetare och ligger i Värmdö kommun. Här jobbar Rektor och Biträdande rektorer med Meetings. En ambition finns att även få med arbetslagsledarna och personer med ansvar för att leda olika team.

Birgitta Ulvered är rektor på Farstavikens skola och har använt Meetings sedan i höstas. De använder verktyget för ledningsgruppsmöten, samverkansmöten (fack-arbetsgivare), planeringsmöten, elevhälsoteamsmöten, It-möten, ja i stort sett alla möten som inte kräver speciella mötesrutiner.

 

"Det är helt fantastiskt att få upp aktuella möten överst och sortering i kategorier. Snabbt och enkelt att skriva protokoll under mötet och sedan mejla ut vid avslut, sparar väldigt mycket tid!" säger Birgitta.

"En ovärderlig sak för oss har varit möjligheten att bifoga bilagor. Enkelt att skapa möten och ändra ordning på punkterna."

Med många möten varje vecka upplever Birgitta en mycket stor hjälp med att hon har alla sina åtgärder redan på startsidan. När alla möten hålls i systemet samlas samtliga åtgärder i tydliga listor.

På Farstavikens skola har införandet av Meetings sparat tid. 

"Bara att slippa skapa mejllistor och komma ihåg att skicka ut protokoll som är så lätt att glömma, berättar Birgitta. Bra är att mötesdeltagarna kan lägga till punkter själva också - det är ju annars jag som ska öppna mejl och komma ihåg att lägga in andras punkter i agendan. Att kunna lägga till bilagor gör att alla kan förbereda sig- även här slipper jag få olika papper på mitt bord som ska sorteras - alla ansvarar för att bilägga sina bilagor och alla kan ta del av dem."