Bollnäs kommun – resursplanering effektiviserar budget och kvalitetsarbete

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Bollnäs kommun – resursplanering effektiviserar budget och kvalitetsarbete</span>
Skriven av
Maria Svanberg

Är du nyfiken på hur arbetet med Stratsys verktyg för resursplanering kan se ut i praktiken? I den här intervjun berättar Agneta Persson, verksamhetschef i Bollnäs kommun, bland annat om hur verktyget har hjälpt kommunen att få bättre koll på lärarbehörigheter och budget.


Bollnäs kommun införde Resursplanering för grundskola för att stötta rektorerna i deras arbete och få bättre översikt över verksamheten.

Verktyget har varit till stor hjälp för att få koll på det systematiska kvalitetsarbetet, budget och timplan. Tack vare den tydliga överblicken i verktyget har det blivit lättare att se vilka lärarbehörigheter som finns inom kommunen och hur de man nyttjas på bästa sätt.

Se hela intervjun för att höra mer om hur Bollnäs kommun arbetar med Stratsys.