Helsingborg stad - Bättre medborgardialog med hjälp av jämförelsetjänst

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Helsingborg stad - Bättre medborgardialog med hjälp av jämförelsetjänst</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

I Helsingborgs stad ville man tillgängliggöra information för invånarna om kvalitén på den service och de tjänster som staden tillhandahåller.

 

Med Stratsys verktyg kunde uppgifterna hämtas direkt ur Kolada, kommun och landstingsdatabasen, och därefter sammanställdes nyckeltalen prydligt på hemsidan.

Helsingborgs stad har åtta olika jämförelsetjänster på sin hemsida som hjälper invånarna att hitta och jämföra service, till exempel när de ska välja grundskola eller äldreboende. Uppgifterna jämförs med 20 valbara jämförelsekommuner som antingen liknar Helsingborg i storlek och struktur, eller finns i närområdet.

 I Helsingborg har vi fokus på mål och resultat i riktning mot vision Helsingborg 2035, berättar Ann-Marie Ståhlgren på Helsingborgs stads ekonomiavdelning, med nyckeltalspubliceringen på hemsidan kan vi på ett enkelt sätt berätta om vår utveckling för invånarna.

 

Invånarna kan också få fram information om ”mäns uttag av föräldrapenning” eller ”andelen miljöbilar”. SFI-eleverna i Helsingborg var de första i landet med att kunna välja utbildningsaktör, ett val som underlättades av möjligheten att jämföra verksamheterna på stadens hemsida.

Helsingborgs stad är mycket stolta över förstaplatsen tilldelad av SKL för bästa resultatpresentation på webben. Motiveringen löd:

En bra redovisning med kommentarer som ger invånarna möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av kommunens resultat och om man så vill göra egna jämförelser. Här skapas en plattform för dialog med invånarna kring den service som kommunen levererar.

”Vi ser det här som ett mycket viktigt verktyg för vår invånardialog”, avslutar Ann-Marie.