Risk & Kontroll

Få koll på helheten

Med hjälp av Stratsys länkar ni samman alla affärsfunktioner, får en fullständig överblick över de ärenden som rör risk och regelefterlevnad vilket genererar insikter som hjälper ditt företag att fatta mer proaktiva beslut. Låt oss visa dig hur!

Med rätt systemstöd tar ni riskarbetet till nästa nivå

Ett lyckat riskarbete handlar om att identifiera och prioritera de viktigaste riskerna och hantera dessa i olika dimensioner och områden. Många företag sitter fast i manuella arbetssätt och silos mellan funktioner som försvårar arbetet. För att effektivt kunna agera och ta strategiska beslut med hänsyn till riskrelaterade faktorer, krävs systemstöd. 

Stratsys stöttar det systematiska arbetet med risk och kontroll, på alla nivåer i organisationen. Med ett enhetligt arbetssätt underlättas informationsdelningen mellan specialister och beslutsfattare och skapar förutsättningar för en gemensam bild i arbetet med prioriterade risker och behov. På så sätt kan ni ta riskarbetet hela vägen - från rapport till handling.

Vad utmärker Stratsys produkt för Risk & Kontroll?

Enkelt att använda

Verktygets intuitiva användargränssnitt gör det enkelt att förstå och förenklar det dagliga arbetet.

Inget kodande

Eftersom du kan konfigurera verktyget själv är det enkelt och kostnadseffektivt.

Lätt att integrera

Stratsys kan användas som fristående lösning eller integreras med andra system.

Framtidssäkrat

Verktyget växer med ditt företag och kan enkelt skalas upp efter behov.

"Med Stratsys skulle får vi möjlighet att koppla risker, incidenter, informationsklassning med mera till processer – precis som vi hade efterfrågat. Att kunna se och skära i informationen på det sättet är mycket smidigt och tidsbesparande."

Johan Nilsson
Risk manager, Avanza
Guide

Upptäck affärsnyttan med ett samlat risk- och kontrollarbete

Ett halvdant GRC-arbete kan kosta företaget både tid, pengar och resurser. Hur ska man göra i stället? Läs mer i den här guiden där vi bland annat tar upp hur ni kan integrera arbetet med risk och kontroll, skaffa insikter och dra nytta av data, samt gå från statisk till dynamisk rapportering.  

Nyfiken på hur vi kan hjälpa ditt företag? 


Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Få en demo av verktyget
Ställ frågor till en expert
Vi ger dig snabbt en offert
Kontakta oss för mer information