Framtidens skola

Insikter och framgångsfaktorer för effektiv skolstyrning


Här kan du följa livesändningen
10 maj kl 10:00-12:00

Se dagens agenda


 Problem med att se livesändningen? Testa denna länk

Stratsys sub-heading

Agenda

Agendan för dagen utgår ifrån Skolverkets Kvalitetshjul där vi tillsammans med inbjudna experter och föreläsare utforskar de fyra stegen i kvalitetsarbetet: följa upp, analysera och bedöma, planera och genomföra. Vi diskuterar framgångsfaktorer och tar del av praktiska case för att skapa en högkvalitativ och hållbar skolmiljö för eleverna.

10:00

Vi kickar igång Framtidens Skola med Stratsys

Dagens moderator Ulrika Munkby hälsar välkommen och guidar dig genom dagens agenda. 
10:10

Var är vi och vart ska vi?

Ständigt föränderliga krav från regeringen och skolverket kräver ökad medvetenhet och målinriktning för att hantera utmaningarna. Vi fokuserar på hur omvärldssituationen och närmiljön påverkar skolan och ger praktiska tips för att klara av skolans uppdrag i en tid där kraven ökar.

10:25

Så jobbar Hultsfreds kommun med att ta uppdraget till nästa nivå

Att leda en verksamhet som är i ständig rörelse med alla utmaningar som skolsektorn har, ställer krav på god överblick och tillgång till frekvent uppdaterad data. Vilken data är intressant för att kunna styra och hur avgör man vilken data som är relevant? Vi får i dialog med Martin Snickars ta del av hur data kan lägga grunden för god ledning och styrning.
10:45

Hur gör vi?

Hur kan man på enklaste sätt skapa synergier och arbetsflöden med fokus på Kvalitetsarbete i skolan? Vi problematiserar och för dialog kring vad skolan behöver för att kunna leverera en riktigt hög kvalitet i enlighet med våra lagkrav. Vi gästas av Kristina Wallengren som ger sina perspektiv på utmaningarna. 

11:00

Paus

11:10

Hur blev det? - Var befinner sig skolans digitalisering idag?

Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry gästar oss och beskriver sina perspektiv kring skolans utmaningar samt behov av samarbete över gränserna. Vi får även en kort presentation av den nya och förbättrade Edtechkartan, som fungerar som ett stöd i byggandet av det digitala ekosystemet för svenska skolan.

11:25

Effektiv skolstyrning med en sammanhängande lösning

Effektiv skolstyrning är avgörande för att skapa en framgångsrik lärmiljö för eleverna. Genom att samla all information om resursplanering, arbetsmiljö och kvalitetsarbete på ett och samma ställe, kan skolledare effektivisera sitt arbete och säkerställa lagefterlevnad.
11:40

Huvudmannens ansvar

Överblick och samlad struktur är A & O för att som ledare för verksamheten skapa förståelse och gemensamt arbeta mot ökad måluppfyllelse. Johan sätter ord på hur mycket som faktiskt vilar på huvudmannens axlar samt hur man på ett enkelt sätt kan arbeta för att leva upp till de krav som finns. 
11:50

Summering och avslut

Vi avslutar livesändningen med en gemensam reflektion över de viktigaste lärdomarna och insikterna från de olika programpunkterna.

Du har väl inte missat våra andra event?