Framtidens skola: Pass 1

Var är vi och vart ska vi?

Ständigt föränderliga krav från regeringen och skolverket kräver ökad medvetenhet och målinriktning för att hantera utmaningarna. Vi fokuserar på hur omvärldssituationen och närmiljön påverkar skolan och ger praktiska tips för att klara av skolans uppdrag i en tid där kraven ökar.

Se mer av Framtidens skola

Så jobbar Hultsfreds kommun med att ta uppdraget till nästa nivå

Vi får i dialog med Martin Snickars ta del av hur data kan lägga grunden för god ledning och styrning.

Hur gör vi?

Hur kan man på enklaste sätt skapa synergier och arbetsflöden med fokus på Kvalitetsarbete i skolan?

Hur blev det? - Var befinner sig skolans digitalisering idag?

Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry beskriver sina perspektiv kring skolans utmaningar samt behov av samarbete över gränserna.