Webinar

Förenkla arbetet med din risk och sårbarhetsanalys

Det här webinaret tillsammans med Prospero ger dig konkreta tips i hur kommunens arbete med RSA kan genomföras på ett enkelt och strukturerat sätt. Ta del av webinaret i efterhand här. 

Konkreta tips och råd för dig som jobbar med RSA inom offentlig sektor

Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap och är skyldiga att kartlägga de risker och hot som finns i den egna regionen. Nya RSA-föreskrifter som träder i kraft i oktober 2022 kommer att ställa ytterligare krav på kommunens säkerhetsarbete i form av ett ökat ansvarsområde och en ny process för indikatorer.

Vem riktar sig detta webinar till?
Dig som jobbar med RSA inom offentlig sektor
Dig som vill få konkreta råd och tips hur man kan jobba med RSA

Det här får du med dig;

Hur man hanterar det förändrade världsläget kring RSA
Viktiga lärdomar kring det fortsatta uppbyggandet av det civila försvaret där RSA utgör en viktigt grund.
Hur går man från hyllvärmare till ett levande dokument? Prospero delar med sig av konkreta exempel från en kommun.

Se webinaret här

Talare

Tobias Carlefall

Sr Success Manager, Stratsys

Åke Jacobsson

Partner/Senior Consultant, Prospero

Linda Kazmierczak

Consultant, Prospero

Du har väl inte missat våra andra event?