Privat sektor

Helsesektoren

BESTILL EN DEMO

Noen kunder i helsesektoren.

Stratsys’ tilbud

Stratsys tilbyr kvalitetssikrede produkter som støtter de viktigste prosessene i helsevesenet. Sammen skaper de et omfattende kvalitetsstyringssystem i en plattform som er skreddersydd for din virksomhet. Det støtter både ansatte og ledelsen i det daglige forbedringsarbeidet og sikrer at virksomheten oppfyller mottakernes krav.

Produkter

Arbeidsmiljø

Systematisk arbeidsmiljøledelse skaper forutsetninger for å sikre en god og trygg arbeidsplass for de ansatte.

Strategisk planlegging

Med et strategiverktøy for planlegging og oppfølging får du en heldekkende oversikt over organisasjonens viktigste KPI-er.

Bærekraft

Muliggjør et fremgangsrikt bærekraftsarbeid ved å samle alle strategier, mål og KPI-er på ett sted.

Informasjonssikkerhet

Bruk tydelige risikoanalyser og handlingsplaner for å sørge for at arbeidet med informasjonssikkerhet er av høy standard.

Internrevisjon

Med Stratsys kan revisjonen samle inn og analysere den mest kritiske informasjonen om det daglige arbeidet, utarbeide anbefalinger og dele informasjonen videre med linjeledere.

Noen av våre integrasjonspartnere

Les mer i Knowledge Hub