Privat sektor

Bygg og Eiendom

BESTILL EN DEMO

Noen av våre kunder i sektoren

Consto har valgt Stratsys sin skybaserte løsning for å digitalisere og utvikle sitt bærekraftsarbeid. "Dette vil bidra til at konsernets arbeid med bærekraft blir mer systematisert og effektivt."
Jon Vindal
Utviklingssjef bærekraftig bygg, Consto AS

Stratsys’ tilbud

Stratsys tilbyr smarte digitale produkter innen forretningsplanlegging, bærekraftsrapportering, kvalitetsarbeid samt portefølje- og prosjektledelse. Kundene våre i bygg- og eiendomssektoren bruker Stratsys i det strategiske, taktiske og operative arbeidet med forretnings- og virksomhetsplanlegging for å effektivisere prosjektledelsen, forbedre bærekraftsarbeidet og systematisere kvalitetsarbeidet.

Strategisk-planering (1)
Forretningsplanlegging og bærekraft

Led og administrer virksomheten på grunnlag av en bærekraftig og agil forretningsstrategi der bærekraftsmålene er tydelig integrert i den strategiske planen, med fokus på gjennomføring og kontinuerlige forbedringer og solide resultater.

> Strategisk planlegging
> Bærekraft

quality-management
Kvalitetsstyring

Forbedre prosessene i virksomheten og effektiviser driften basert på kundenes behov gjennom systematisk kvalitetsarbeid i Stratsys-plattformen. Vi tilbyr et digitalt verktøy som støtter både det strategiske arbeidet på ledelsesnivå, samt det operative arbeidet lenger ut i virksomheten.

> Kvalitetsstyringssystem

Les mer i Knowledge Hub