Privat sektor

Bygg og Eiendom

BESTILL EN DEMO

Noen av våre kunder i sektoren.

Stratsys’ tilbud

Stratsys tilbyr smarte digitale produkter innen forretningsplanlegging, bærekraftsrapportering, kvalitetsarbeid samt portefølje- og prosjektledelse. Kundene våre i bygg- og eiendomssektoren bruker Stratsys i det strategiske, taktiske og operative arbeidet med forretnings- og virksomhetsplanlegging for å effektivisere prosjektledelsen, forbedre bærekraftsarbeidet og systematisere kvalitetsarbeidet.

Strategisk-planering (1)
Forretningsplanlegging og bærekraft

Led og administrer virksomheten på grunnlag av en bærekraftig og agil forretningsstrategi der bærekraftsmålene er tydelig integrert i den strategiske planen, med fokus på gjennomføring og kontinuerlige forbedringer og solide resultater.

> Strategisk planlegging
> Bærekraft

quality-management
Kvalitetsstyring

Forbedre prosessene i virksomheten og effektiviser driften basert på kundenes behov gjennom systematisk kvalitetsarbeid i Stratsys-plattformen. Vi tilbyr et digitalt verktøy som støtter både det strategiske arbeidet på ledelsesnivå, samt det operative arbeidet lenger ut i virksomheten.

> Kvalitetsstyringssystem

Strategisk-planering (1)
Forretningsplanlegging og bærekraft

Led og administrer virksomheten på grunnlag av en bærekraftig og agil forretningsstrategi der bærekraftsmålene er tydelig integrert i den strategiske planen, med fokus på gjennomføring og kontinuerlige forbedringer og solide resultater.

> Strategisk planlegging
> Bærekraft

quality-management
Kvalitetsstyring

Forbedre prosessene i virksomheten og effektiviser driften basert på kundenes behov gjennom systematisk kvalitetsarbeid i Stratsys-plattformen. Vi tilbyr et digitalt verktøy som støtter både det strategiske arbeidet på ledelsesnivå, samt det operative arbeidet lenger ut i virksomheten.

> Kvalitetsstyringssystem

Les mer i Knowledge Hub