Vectura Fastigheter väljer Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vectura Fastigheter väljer Stratsys</span>
Skriven av
Andreas Modin
Lästid
1 min

Tydlighet, effektivitet och allt på ett ställe var i fokus när Vectura Fastigheter valde en digital plattform för sitt hållbarhetsarbete. Här berättar Joel Ambré, VD på Vectura Fastigheter, om förväntningarna på samarbetet med Stratsys.


Bakgrund

Vectura Fastigheter är ett modernt fastighetsbolag som långsiktigt utvecklar, förvaltar och äger fastigheter med fokus på både samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Investorägda Vectura har som ambition att vara med och bidra till Sveriges tillväxt genom att utveckla hållbara fastigheter som skapar värde och möter behoven.

Med höga ambitioner och ett nytt framtaget ramverk för hållbarhetsarbetet, ökade även behovet av att hitta ett digitalt verktyg. För att underlätta och få ett ökat fokus på arbetet valde Vectura att investera i Stratsys digitala plattform. 

Vecturas ambition är att vara ledande i att utveckla och förvalta fastigheter med minimal klimatpåverkan. Med Stratsys hoppas man att det ska bli lättare att skapa en övergripande helhetsbild över det arbete som bedrivs kring hållbarhet, och med hjälp av integrationer mot fastighetssystem hoppas man automatisera och samla viktiga nyckeltal på ett ställe för att kunna följa utvecklingen av arbetet i realtid.


Varför valde ni Stratsys?

Vi valde Stratsys för att underlätta vårt sätt att följa upp våra hållbarhetsmål och se till att vi arbetar i linje med vår hållbarhetsstrategi. Genom att digitalisera våra arbetsflöden kan vi effektivt generera en överblick av vart vi står idag.

Med höga ambitioner och ett nytt framtaget ramverk för hållbarhetsarbetet, ökade även behovet av att hitta ett digitalt verktyg

Joel Ambré, VD på Vectura Fastigheter