Video

Få kontroll över budget och resurser i skolan

Helena Landén, tidigare rektor och lärare. Numera konsult på Stratsys berättar om sina erfarenheter från tiden som rektor och delger hennes tankar kring hur vi ska bemöta utmaningar med budget i balans, tjänstefördelning och likvärdighet.

Vi berör bland annat frågor som:

  • Vilka utmaningar skolor och rektorer står inför idag
  • Hur Stratsys kan underlätta vardagen för rektorer
  • Hur du skapar en gemensam arbetsyta och samlar allt underlag på en plats
  • Hur du säkerställer att huvudmannen får överblick över alla skolor
  • Hur du säkerställer att eleverna får undervisning av behöriga lärare

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs