Skolens systematiske kvalitetsarbeid

Hev skolens kvalitetsarbeid til neste nivå

Systematisk arbeid med kvalitetsarbeid basert på en felles arbeidsprosess bidrar til transparens, likeverdighet og ikke minst kvalitetssikring.

BESTILL EN DEMO

Hvor er vi?

Ved å lage en strukturert beskrivelse av nåværende situasjon, får du som rektor og skolestyrer et tydelig bilde av virksomheten. Her ligger grunnlaget for ditt kommende analysearbeid basert på læreplanområdene.

Hvor skal vi?

Med støtte fra aktuelle problemstillinger kan dere identifisere utviklingsbehov og bruke dette som underlag når dere prioriterer læreplanområder. Når dette sammenlignes med fjorårets vurdering og prioritering, kan dere se endringer over tid.

Hvordan gjør vi det?

Gi de ansatte gode forutsetninger til å gjennomføre planlagte aktiviteter sammen. Tydeliggjør når og av hvem aktiviteten skal gjennomføres og følges opp.

Hvordan gikk det?

Evaluer gjennomførte og resultater for å avgjøre hvor godt dere har oppnådd målsetningene basert på deres og nasjonale mål.

Les mer i Knowledge Hub