Video

Stratsys kvalitetsarbete för skola på 5 minuter

I den här demofilmen visar Helena Landén hur ni med Stratsys kan skapa transparens och kvalitetssäkra ert kvalitetsarbete för skola. Modellen är inspirerad av Skolverkets kvalitetshjul för att ge en hög igenkänning.

I filmen får du ta del av:

  • Hur arbetsprocesser i ett digitalt system kan förbättra kvalitetsarbetet
  • Hur arbetet i Stratsys kan se ut
  • Hur ett digitalt system kan öka transparens och kvalitetssäkring

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs