Inspireras av hur Nacka kommun arbetar med ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 i Stratsys. Modellen är utformad för att möta kommunens efterfrågan och förordningens krav. Webinaret kommer att hållas tillsammans med Lina Blombergsson, Biträdande social- och äldredirektör i Nacka kommun. Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator.

Planera – Plan it
- Kartlägg processer och koppla aktuell rutin/riktlinje
- Prioritera och delegera

Genomför – Do it
- Genomför riskanalyser
- Genomför egenkontroller och åtgärder
- Översikt över verksamhetens avvikelser
- Löpande avrapportering
- Påminnelser via startsida och mail

Följ upp och analysera – Review it
- Följ historik och kommentarer från underliggande enheter
- Analysera verksamheten
- Ta ut färdiga patientsäkerhets/kvalitetsberättelser

 Processkarta_rgb_520x161.png

Anmäl dig till webinaret