Säkerhet

Din säkerhet kommer först

Din information är väldigt viktig för oss. Därför är Stratsys plattform utformad med högsta säkerhet så att du alltid kan känna dig trygg.

Boka demo

Om Stratsys säkerhet

  • All kommunikation sker krypterat via SSL
  • Kontinuerliga backuper i realtid
  • Databas i klustrad miljö med inbyggd failover
  • Speglade datahallar på olika geografiska platser
  • Flera av varandra oberoende förbindelser till internet med avbrottsfri kraftförsörjning, intrångsskydd, brandskydd, klimatkontroll och videoövervakning
  • Begränsning av inloggningsförsök innan användaren blockas
  • Möjlighet att använda sin egen Identity Provider via SAMLv2

Sekretess - Gediget nätverksskydd
Nätverket som sammankopplar Stratsys produktionsservrar skyddas av redundanta brandväggar, intrångssystem och lastbalanserare.

Säkra lösenord och användarnamn
Varje användare har ett unikt användarnamn och identifierar sig i systemet med ett personligt lösenord. Specifika lösenordskrav kan implementeras.

Tillgänglighet - Systemstatus och prestanda
Vi är stolta över att ha en genomsnittlig upptid för Stratsys plattform på 99,98%.

Redundans i flera lager
Stratsys nätverksinfrastruktur är utformad för total redundans och maximal tillgänglighet. All affärskritisk utrustning, inklusive routrar, brandväggar, applikations- och databasservrar samt lagrings- och nätverksutrustning, konfigureras och sätts i drift för en sömlös övergång om något skulle hända.

Haveriberedskap och incidenthantering
Stratsys produktionssystem körs på ett serverkluster på två geografiskt åtskilda platser. Alla viktiga servrar och applikationer finns installerade på båda platser för att driften inte ska störas vid större avbrott eller katastrofer. Vid fel på en av platserna är den andra platsen konfigurerad att ta över alla produktionsuppgifter med minimala serviceavbrott och kapacitetsförluster.

Backup och återställning
Stratsys använder speglings- och backuprutiner i flera steg. Om en svår krasch mot förmodan skulle inträffa används säkerhetskopiorna endast för att återställa hela produktionssystemet.

Produkter för den perfekta upplevelsen

Att du är nöjd och känner dig trygg är vår högsta prioritet. Därför har vi byggt in integrationer och säkerhet i nivå med Fort Knox direkt i plattformen.

Läs mer i vår kunskapshub!