FAQ om våra produkter

Vad ingår när jag köper en produkt från Stratsys?
När ni köper en produkt från Stratsys ingår vår standardplattform som samlar alla era produkter på ett och samma ställe. Utöver det så ingår även Onboarding, E-learning samt all  utveckling av ny funktionalitet. Det ingår även ett årligt möte där vi stämmer av hur arbetet i produkten fungerar i er organisation.
Hur säkerställer ni att produkterna uppnår lagerefterlevnad?
Produkterna är utvecklade med utgångspunkt i mångårig erfarenhet och uppdateras kontinuerligt utifrån lagkrav och riktlinjer. Våra produkter möjliggör för er att arbeta systematiskt och proaktivt. Det är dock er dokumentation i produkten som avgör om ni uppnår lagefterlevnad.
Hur kommer jag igång?
Stratsys produkter är utformade så att du kan sätta igång på egen hand och arbeta självständigt i produkten. Vi garanterar att du är igång inom 48 timmar. För de organisationer som vill ha mer stöd erbjuder vi hjälp med att komma igång.
Går det att anpassa produkterna?
Absolut, mindre justeringar är möjliga. Vill ni göra större anpassningar kontakta oss.
Vad kostar Stratsys produkter?
Kostnaden beror på organisationsstorlek, vilken eller vilka produkter du är intresserad av samt hur många användare som ska ha tillgång till produkterna. Kontakta oss för en prisuppgift.
Fungerar produkterna tillsammans?
Alla produkter fungerar fristående eller tillsammans. Delfunktioner i produkterna är uppsatta på samma sätt så att det ska bli enkelt för användare att jobba i flera produkter.
Hur kan jag som befintlig kund få tillgång till en produkt och alla dess fördelar?
För att få tillgång till alla funktioner i våra produkter behöver man uppgradera till en produktlicens. Ta kontakt med din kundansvarige för mer information.