Så påverkar NIS2-direktivet svensk offentlig sektor

Man arbetar med att förbereda inför NIS 2 på sin laptop
Skriven av
Per Gustavsson
Lästid
1 min

NIS2-direktivet är en viktig del av EU:s strategi för att höja cybersäkerheten i samhället. Direktivet kommer ha stor inverkan på den offentliga sektorn, där myndigheter, kommuner och regioner behöver vidta nya åtgärder för att skydda känslig information. I det här blogginlägget kommer vi titta närmare på hur man kan förbereda sig för de nya krav som NIS2 kommer att innebära. 

NIS2 direktivet: Så kan offentlig sektor höja sin cybersäkerhet

NIS2-direktivet kommer att påverka stora delar av offentlig sektor, men det finns steg som organisationer kan ta redan nu för att öka sin förmåga att hantera cyberhot och skydda kritisk information.  
 
En helhetsinriktad strategi för cybersäkerhet, samarbeten med andra aktörer, prioritering av tekniska åtgärder, förberedelse för incidenthantering och uppfyllandet av kraven i NIS2-direktivet är alla viktiga steg för att stärka cybersäkerheten. 

5 steg för offentliga verksamheter som vill förbereda sig inför NIS2  

1. Skapa en helhetsinriktad strategi för cybersäkerhet

För att skydda den offentliga sektorn och kritiska tjänster mot cyberattacker är det nödvändigt att skapa en helhetsinriktad strategi för cybersäkerhet. Ett första steg kan vara att identifiera de kritiska tjänster som kan påverkas av cyberattacker och utveckla lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dem.  
 
Strategin bör också innefatta utbildning och medvetandehöjande insatser för anställda och ha som mål att samtliga medarbetare ska förstå och kunna följa säkerhetspraxis. 

2. Samarbeta för att stärka cybersäkerheten

Den offentliga sektorn bör samarbeta med andra aktörer för att stärka cybersäkerheten. Det kan inkludera samarbeten med andra myndigheter, privat sektor och forskningsinstitutioner för att dela information och best praxis. Utveckling och upprätthållande av nätverk är viktigt för att snabbt kunna hantera cyberincidenter. 

3. Prioritera viktiga tekniska åtgärder

Nästa steg är att prioritera viktiga tekniska åtgärder för att stärka sin cybersäkerhet. Det kan inkludera åtgärder som att kryptera data, skydda nätverk och implementera säkerhetsuppdateringar regelbundet. 

4. Förbereda sig för incidenthantering

Ordentliga förberedelser är ofta avgörande för att kunna hantera cyberincidenter på ett effektivt sätt. Det innebär att man utvecklar en beredskapsplan för att hantera cyberincidenter, inklusive åtgärder för att minimera skador och återställa tjänster så snabbt som möjligt. 

5. Uppfyll kraven i NIS2-direktivet

Slutligen är det viktigt att den offentliga sektorn redan nu ser över vad som krävs för att uppfylla kraven i NIS2-direktivet. Det innebär att man behöver ha systematiskt informationssäkerhetsarbete på plats så att man har kontroll på sina lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sina kritiska tjänster, rapportera allvarliga incidenter till myndigheterna och genomföra säkerhetsrevisioner regelbundet. 
 
Hur säkerställer din organisation efterlevnad av regelverk kopplade till informationssäkerhet och behandling av personuppgifter? Ta reda på hur Stratsys produkt för informationssäkerhet kan förenkla och effektivisera lagefterlevnad.