Produktuppdateringar september - Stratsys plattform

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar september - Stratsys plattform</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
2 min

Hej! Här är de nya funktionerna som vi har släppt under september!

 

1. Ny översikt i Do-board

Nu blir det enklare för dig att ha genomgångar med ditt team, föra dialog kring ert operativa arbete och få en bra överblick kring brädans status. Den nya översikten är indelad i tre flikar: Fokus, Progress samt Översikt som samtliga går att filtrera på. 

Progress på ert kopplade fokus 
För varje strategi som har kopplats till brädan som fokus går det nu att få överblick över antalet länkade uppgifter och hur progressen löper för respektive strategi. 

Progress över brädan i sin helhet 
Det går även att få överblick över brädans progress i sin helhet. Här visas samtliga deltagares progress och status för de uppgifter de arbetar med på brädan. 

Översikt 
Under översikt får du en generell status för hela brädan med summeringar kring bland annat uppgifternas status, vilka som saknar koppling till fokus eller deadline. 

 

2. Ny status som visar aktiviteter som snart blir försenade

Nu är det möjligt att se när en aktivitet börjar närma sig deadline. Statusen är automatisk och visas när det är sju eller färre dagar kvar tills slutdatumet passeras.För att kunna använda den nya statusen behöver en administratör skapa en status och ställa in era statusinställningar.  

 

3. Möjlighet att aktivera funktionen valfri periodicitet per kolumn

För text- och aktivitetskolumner går det nu att välja en mer flexibel uppföljningsfrekvens för innehållet i en kolumn i form av periodicitet. Syftet är att i högre utsträckning kunna skräddarsy uppföljningsfrekvensen för olika innehåll såsom strategier, mål och aktiviteter. Tidigare gick det endast att ha en och samma uppföljningsfrekvens eller periodicitet för allt innehåll i en och samma kolumn. 

 

4. Förbättrade inställningsmöjligheter för deadlineförskjutning för enheter som ingår i flera enhetsgrupper

Nu finns det bättre möjligheter att styra förskjutning av deadline för olika enhetsgrupper.Tidigare blev det problem i de fall då samma enhet ingick i flera enhetsgrupper. Vi har löst det nu genom att införa en logik som gör att det alltid är den enhetsgrupp med kortast förskjutning som styr i de fall en enhet ingår i flera enhetsgrupper. Med detta blir det enklare för er att få till rätt deadline för rapporteringen på olika nivåer i organisationen.

 

5. Möjlighet att se och arbeta systematiskt med högsta exponering och konsekvens 

Nu finns det en formel som låter organisationen 'ärva' och arbeta med exempelvis de högsta exponerings- eller konsekvensvärdena från underliggande organisationsenheter.

I de fall där ni arbetar med till exempel KRT-värden inom Informationssäkerhet eller multipla konsekvensvärden (räddningstjänst, beredskapsplanering, vissa riskindustrier, med mer) går det nu att ställa in så att måttet visar de högsta enskilda värdena från underliggande enheter. På så sätt ges en aggregerad bild av faktiska högstavärden snarare är genomsnitt, summor, eller liknande. 

 

Vi hoppas att du kommer att gilla våra nya funktioner!