Plattformsuppdatering - september 2023

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Plattformsuppdatering - september 2023</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
2 min

Användarsynkronisering mot LDAP kompatibel med planeringsversion

För er som använder vår användarsynkronisering mot en LDAP-katalog har vi förbättrad stödet mot planeringsversionen. Det innebär att användare nu kan läggas till på en enhet som bara finns i planeringsversionen.

Under hösten kommer vi jobba vidare med att fler integrationer ska få ett förbättrat stöd mot planeringsversionen.

Läs mer här om användarsynkronisering och kontakta oss om du behöver mer information om hur ni kan använda funktionen.

Förbättrad visualisering av planeringsversionen

Tidigare har planeringsversionen visualiserats med hjälp av spalten till vänster. För att göra det tydligare för dig att se att du befinner dig i planeringsversionen markeras detta även nu i versionsväljaren uppe till höger.

Då färgen röd generellt associeras med fara och mer specifikt med borttagning och andra typer av avvikelser i våra produkter, har vi i samband med detta bytt ut färgen för planeringversionen till en mer neutral färg. 

 

Ny driftslösning och flytt för Meetings

Flytten är planerad till 2:a november.

Vår mötesapp ”Meetings” får ny driftsmiljö och flyttas till Tripnet i Göteborg där resten av plattformen redan driftas. Detta säkerställer en säker svensk SaaS-lösning och skapar framtida förutsättningar för mer synergier mellan våra produkter och Meetings.

Flytten innebär att några gamla funktioner avvecklas:

  • Google-inloggning
  • Outlook Add-in
  • Teams-appen
  • Nyhetssidan inne i Meetings

 

Ny vy och nytt fönster för att skapa & ändra objekt

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.
 
I juni månad lanserades en ny version av produkten Risk & Kontroll med en helt ny vy och ett nytt fönster för att skapa och ändra objektinformation (t.ex. risker och korrigerande åtgärder). Från och med denna månad kommer vi att kommunicera de större nyheter och förbättringar som löpande tillkommer för de båda funktionerna.
 

Fler filtreringsmöjligheter

Nu stödjer vyn några av de mest frekvent använda filtreringarna, där filtervalen har fått ett nytt gränssnitt med fokus på att höja användarupplevelsen.
Bilden visar valet av datum vid filtrering på start- och slutdatum

  • Start- och slutdatum: Nu är det möjligt att filtrera vyns aktiviteter på start- och slutdatum.
  • Filtrering på ansvarig: För att enklare kunna hitta åt både ditt egna ansvar eller dina kollegors ansvar går det nu att filtrera på ansvarsroll. Genom att du själv alltid visas högst upp i listan av användare kan du enkelt få fram ditt egna ansvar. 
  • Filtrering på utvalda enheter: Sedan tidigare går det att filtrera på en hel eller delmängd av en organisationsgren. Nu går det även att filtrera på en mindre mängd enheter. På så vis kan du enklare jämföra ett fåtal enheter, eller titta på en enhet i taget.

 

Nytt gränssnitt för att fördela objekt

I det nya fönstret för att skapa och ändra objektinformation har vi tagit fram ett nytt gränssnitt för att smidigare kunna fördela objekt till olika delar av organisationen. Det finns även stöd för att fördela ut objekt automatiskt.

  

Forms

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

 

Förbättrad inrapportering av åtgärder

Nu har vi gjort det ännu smidigare att genomföra en checklista då du nu kan sätta ansvarig samt start- och slutdatum på åtgärder.

Ombud kan lägga förslag till både åtgärder och risker när de genomför en checklista. 

 

Förbättrad administration av en utdelad checklista

För att minska personberoende har vi gjort det mer flexibelt att administrera en redan utdelad checklista genom att andra behöriga personer kan administrera checklistan.

 

Resursplanering Grundskola

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

 

Förbättrad hantering av klasser och grupper

För att göra det enklare för rektorer inom grundskolan att genomföra sin planering går det nu att redigera information berörande klasser och grupper direkt i tabellen. Vyn har även fått ett uppdaterat gränssnitt för att bättre stämma överens med gränssnittet i övriga produkter i plattformen.