Produktuppdateringar mars - Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar mars - Stratsys</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
2 min

Förbättringar och nya funktioner 

Ny yta för kommunikation i verktyget
Nu släpper vi den första versionen av det vi kallar kommunikationsytan. Ytan är framtagen för att möta behovet att direkt i verktyget nå ut med aktuell information som berör hela eller delar av organisationen. 
 

I denna första version är det möjligt att lägga in en bakgrundsbild och text som alla användare i organisationen möts av när de loggar in. Det kommer också vara möjligt att lägga in generella snabblänkar, exempelvis till information på ert intranät som alla användare ska ha tillgång till. Det är även möjligt att skriva inlägg till alla användare och länka till information.

Kommunikationsytan har två visningslägen på den nya startsidan beroende på om dashboarden har innehåll i form av gadgets eller inte. Som standard visas ytan till höger om dashboardytan med gadgets. I de fall du inte har några gadgets tar kommunikationsytan upp en större del av dashboardens yta. Så fort en gadget läggs till justeras kommunikationsytans bredd till standardläget.

Kommunikationsytan aktiveras av en global administratör i administrationen under “Nya funktioner”. (15 mars, 2019)

Justering av hur kommunikationsytan visas (27 mars, 2019)

Vi har justerat sättet kommunikationsytan visas i verktyget:

 • Kommunikationsytan trycker inte längre ihop övrigt innehåll på startsidan utan nu lägger den sig över det andra innehållet.
 • Nu går det att öppna och stänga kommunikationsytan genom en ikon i verktygsfältet högst upp (mistlur) eller genom att använda dig av pilen till vänster i ytan. Du kan även få fram ytan när du befinner dig i valfri produkt och inte enbart på startsidan. 
 • Kommunikationsytan visas öppen när du är på startsidan och tills dess att du aktivt minimerar ytan. Har du minimerat ytan en gång kan du ta fram den igen genom att använda dig av mistluren i verktygsfältet.
 • Finns det ny information i ytan indikeras detta av en färg bredvid mistluren.

Kommunikationsyta2

 

Förbättringar som är på gång
I kommande versioner kommer vi att förbättra presentationen av kommunikationsytan på mindre skärmar.
 
Andra förbättringar som är planerade är att göra det möjligt för en global administratör att rikta inläggen i ytan till olika användare i organisationen, exempelvis utifrån vilken eller vilka produkter de arbetar med.
 
Det kommer på sikt också vara möjligt att knyta andra former av media till ytan utöver länkar, exempelvis i form av filmer och bilder.  
 
 

Fler uppdateringar

Uppdaterade diagram

Vi har gjort flera förbättringar av våra diagram:

 • Vi har uppdaterat diagrammallen med färger som följer det nya färgtemat i verktyget. Ni som använder våra standardfärger kommer därmed att få uppdaterade färger i diagrammen som syns i bland annat vyer och rapporter. Ni som använder egna färger har givetvis kvar dessa i era diagram.
  (15 mars, 2019)
 • Vi har förbättrat diagrammen som visas i det nya uppföljningsfönstret så att de stämmer överens med hur diagrammen presenteras på nya startsidan. Förbättringen innebär att diagrammen får mer plats i uppföljningsfönstret och att läsbarheten i diagrammen blir bättre. (15 mars, 2019)
 • Nu visas era egna diagramfärger på den nya startsidan. (15 mars, 2019)
Möjlighet att tydliggöra kopplingar i vyer 
“Koppla till” används i vyer för att visualisera vad informationen i en plan är kopplad mot. Nu har nodegenskapen utökats med alternativet "Visa samtliga kopplingar inom styrmodellen". Detta alternativ gör det möjligt att exempelvis visa hur ett mål relaterar till flera perspektiv eller områden då egenskapen visar samtliga kopplingar inom en plan. (15 mars, 2019)

Samtliga kopplingar inom styrmodellen 
Enklare att tagga menyer med produkt
För administratörer är det nu enklare att i menyadministrationen tagga menyer med vilken produkt de hör till. (25 mars, 2019)
 

Fixar

 • Egna färger för svarsalternativ får nu genomslag i checklistediagram och i nodegenskapen "måluppfyllelse". (15 mars, 2019)

  Egna färger svarsalternativ2
 • Egendefinierade statusikoner får nu genomslag i färgfiltret för aktiviteter i bland annat vyer och i det nya uppföljningsfönstret. (15 mars, 2019)

Aktivitetsfilter

 • Nu visas beskrivningar av händelser i årshjulet på den nya startsidan alltid inom gadgetens yta, vilket förbättrar upplevelsen på bland annat mindre skärmar. (15 mars, 2019)

 • Nu har diagramgadgeten på den nya startsidan fått en bättre hantering av mått med inställningar som begränsar vilka perioder framåt och bakåt i tiden som ska presenteras. Förbättringen gör det möjligt att även visa mått med en större mängd mätpunkter på ett överskådligt sätt. (15 mars, 2019)

 • Vi har optimerat synkning av rapportdelar vilket framför allt gör att det går snabbare för er med många rapporterande enheter att kopiera era rapporter. (15 mars, 2019)

Här hittar du alla våra produktnyheter i Stratsys.