Plattformsuppdateringar - Maj & Juni 2024

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Plattformsuppdateringar - Maj & Juni 2024</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
4 min

Här kan du läsa om den senaste månadens funktioner och förbättringar i Stratsys plattform och hur de kan hjälpa er att förbättra ert arbete och få ut ännu mer värde.

Nya funktioner

Integration av avvikelsestatistik från Lifecare

Tillgång till aktuell statistik och historisk data kan effektivt stödja ert kvalitets-, patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete. Därför har vi nu tagit fram ytterligare en integration - mot Lifecare!

Integrationen syftar till att underlätta ert arbete i Stratsys genom att automatiskt överföra er avvikelsestatistik från Lifecare. Integrationen gör det också möjligt att snabbt identifiera och åtgärda förbättringsområden, vilket underlättar kontinuerlig utveckling och leder till högre kvalitet.

image 224

Fördelar:

 • Effektiviserad rapportering för era användare
 • Bättre kvalitet på era rapporter då mer tid kan ägnas åt kvalitativ analys
 • Möjlighet att komma igång snabbt då Lifecare är en standardintegration

Mer information om integrationen mot Lifecare hittar du i manualen.

Uppdaterade diagram

Diagramkomponenten för måttobjekt används för att visualisera data i bland annat vyer och rapporter. Vi har nu uppdaterat komponenten till ett nytt tekniskt ramverk. Uppdateringen är främst av teknisk karaktär men innefattar även mindre justeringar gällande utseende. Sammantaget bidrar uppdateringen med följande värden: 

 • Snabbare sidladdningar
 • Generellt förbättrad prestanda ​
 • Ökad enhetlighet i utseendet för visualiseringar av måttobjektdata

image 213

Ny kommunikationsgadget

Nu har vi släppt en helt ny kommunikationsgadget! Med hjälp av gadgeten kan ni presentera text- och bildinnehåll från Kommunikationsytan, direkt på era dashboards.

Syftet är att underlätta er onboarding och kommunikation till era medarbetare kring process och arbetssätt och samtidigt säkerställa att de inte missar någon viktig information.

 • Samla all kommunikation och hjälp kring era processer i en och samma yta - Kommunikationsytan
 • Lyft fram viktiga instruktioner och beskrivningar av er process
 • Kommunicera och belys löpande nyheter rörande er process, arbetssätt och organisation

image 194

Läs mer om kommunikationsgadgeten i manualen

 

Mindre förbättringar

Möjlighet att enklare skapa innehåll på dashboards

I samband med att kommunikationsytans utseende uppdaterades ändrade vi även beteendet så att kommunikationsytan inte längre tar upp hela dashboardens bredd om dashboarden saknar innehåll

För att göra det tydligare för hur ni kan lägga till nya gadgets, såsom exempelvis den nya kommunikationsgadgeten, har vi både förbättrat utseendet när dashboarden är tom och förenklat åtkomsten till att lägga till gadgets.

image 211

Om dashboarden är tom visas nu istället en yta i gadgetstorlek direkt på dashboarden, varifrån ni enkelt kan lägga till innehåll.

Precis som tidigare går det även att lägga till gadgets genom valet uppe till höger på dashboarden när kommunikationsytan är stängd.

Möjlighet att ange aktiviteter som årligen återkommande

Nu kan ni enkelt ställa in att era aktiviteter ska vara återkommande för kommande år. Syftet med funktionen är att underlätta för er i ert planeringsarbete.

När en aktivitet har angetts som återkommande varje år får aktiviteten automatiskt ett nytt start- och slutdatum som är +1 år från det datum då planeringen görs aktuell.

image 212

Läs mer om funktionen och hur ni kan dra nytta av den för att underlätta er långsiktiga planering i vår manual.

Möjlighet att enklare se vilka ansvarsroller som kommer att få alerts

För er som arbetar med alerts har vi nu gjort tydligare i administrationen vilka ansvarsroller som kommer att få de alerts som har aktiverats.
image 223
 

Möjlighet att enklare se när en rapport är webbpublicerad

För er som arbetar med webbpublicering av rapporter har vi nu tydliggjort om en rapport är webbpublicerad. Syftet är att förhindra att status på rapporten backas utan kännedom om att rapporten är publicerad.

image 222

Möjlighet att ta del av nyheter inifrån plattformen 

Vi har gjort det möjligt att komma åt plattformsuppdateringarna som du nu läser via produktutforskaren, direkt inifrån plattformen. Syftet är att underlätta för administratörer och andra användare att hålla sig uppdaterade kring de senaste nyheterna i plattformen. 

Frame 801980 (3)

Nya vyn och nya objektfönstret

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

I somras lanserades en helt ny vy och ett nytt fönster för att skapa och ändra objektinformation. Här kommunicerar vi de större nyheter och förbättringar som löpande tillkommer för båda funktionerna. 

Funktionerna finns tillgängliga i samtliga produkter. Kontakta er kontaktperson på Stratsys för att komma igång!

Förbättringar av måttinställningar i nya objektfönstret

Vi fortsätter att förbättra det nya objektfönstret med fokus på måttinställningar. Den senaste månaden har följande släppts:

 1. Måttinställningarna har byggts ut i syfte att förbättra upplevelsen för de användare som skapar mått och hanterar beräkningar, konsolideringsformler och övriga inställningar
 2. Möjlighet att synliggöra mått- och aktivitetsobjekt längre ut i organisationen (tidigare fanns endast stöd för kopiering när objekt fördelades)
 3. Enklare att navigera mellan olika objekt i vyn, vilket ger en snabbare och bättre användarupplevelse
 4. Möjlighet att öppna objektfönstret från konsolideringsvyn

image 210

Läs mer om de nya måttinställningarna i vår manual.

Möjlighet att se totalt antal risker i matrisen

Vi har gjort det enklare att snabbt få koll på det totala antalet risker inne i den nya arbetsytan. Numera visas nämligen det totala antalet risker direkt i matrisen.Tidigare visades endast antalet risker per risknivå. 

Möjlighet att filtrera på risknivå

Släpps under juni månad.

Vi har tagit fram ett helt nytt filter som inom kort kommer möjliggöra filtrering på risknivå. Syftet är att göra det enklare för er att kunna välja ut vilka risker ni önskar presentera i olika sammanhang, exempelvis risker med nivå "kritisk", samt göra produkterna och plattformen mer konsekvent. 

 • Enkelt kunna visa utvalda risker med en eller flera risknivåer med hjälp av standardfiltrering i vyer och rapporter
 • Möjligt för användare att enkelt justera vilka risker som ska visas utifrån risknivå med hjälp av vyns filter
 • Möjlighet att filtrera på risker som ännu ej har bedömts 

Group 7035

Tidigare har det endast varit möjligt att filtrera på risknivå i anslutning till matrisen, medan rapporter och vyer har kunnat filtreras på riskvärde. Det nya filtrets användningsområden är därför bredare då det kan användas i samtliga vyer (även vyer utan matris) och i rapporter.


Förbättringar nya visualiseringar på dashboards

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Stöd för att presentera aktivitetsdata i "Fördelningsjämförelse"

Stapeldiagrammet i horisontellt läge syftar till att underlätta jämförelser mellan era mest kritiska affärsområden eller avdelningar samt ge en överskådlig bild över var eventuella insatser behöver riktas. 
 
Tidigare har det endast varit möjligt att jämföra risknivåer mellan avdelningar, men nu kan ni även jämföra hur aktiviteternas statusar är fördelade.

Läs mer i vår manual om visualiseringen Fördelningsjämförelse.

Forms

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Möjlighet att kategorisera checklistor

För att underlätta för er som arbetar med många mallar för checklistor har vi nu gjort det möjligt att kategorisera checklistor. Kategorierna sätts per mall och går sedan att filtrera på i mallbiblioteket där ni enkelt kan få fram de checklistor som är relevanta, baserat på just kategori.

image 214-1