Produktnyheter • 3 min lästid

Nyhet: Personec-integration

produktblogg

Få in data från Personec till era nyckeltal helt automatiserat med hjälp av vår nya integrationslösning

Många Stratsyskunder nyttjar idag integrationer för att automatiserat föra över data från andra system till Stratsys och på så vis bredda sitt analysunderlag och minska sin administration. Med den nya Personec-integrationen som vi tagit fram tillsammans med vår samarbetspartner Visma kan data hämtas in schemalagt via ett helt automatiserat flöde. Vi har utefter flera kunders önskemål tagit fram en standardpaketering av nyckeltal som enkelt implementeras i er databas. Ni kan därefter anpassa modellen så att den helt matchar ert behov med rätt nyckeltal och nyckeltalskolumner på rätt nivåer i organisationen. 

Lösningen innebär en daglig uppdatering av data från Personec till nyckeltal i Stratsys vilket ger er:

  • Mer tid till analys av datan som annars hade lagts på att hitta rätt data
  • Ökad datakvalitet
  • Minskad administration

2021-12-03_13-02-25

Hur fungerar lösningen och hur ser det ut?

Datan till de fördefinierade nyckeltalen hämtas in via en direktkoppling mot Personec OData API en gång per dygn. I Stratsys använder vi en tjänst som heter KPI-service som samlar upp datan från Personec i ett mellanlager för att sedan peka den mot rätt nyckeltal. En mappning av organisationsträden görs mellan systemen för att data automatiskt ska läsas in på rätt nivå i Stratsys. 

Detta är en standardlösning som utökas med nya nyckeltal löpande utefter våra kunders gemensamma behov. Det innebär att samtliga kunder som har Personec-integrationen får ta del utav nästkommande versioner utan extra kostnad. För de kunder som tidigt börjar använda lösningen finns stora möjligheter att vara med och påverka kommande nyckeltal.

I dagsläget finns data för sjukfrånvaro, som kan kombineras på olika sätt och visualiseras i olika nyckeltal i Stratsys, exempelvis som på bilden nedan:

Hur går implementeringen till av lösningen?

Eftersom det är en standardlösning blir den insats som behövs göras för varje ny implementering liten. Stratsys hjälper er att sätta upp kopplingen mellan er Personec-miljö och Stratsys, mappning av enheter och att utifrån era önskemål konfigurera nyckeltalen. Ni får tillgång till utbildningsmaterial för att själva kunna fortsätta förvalta lösningen och utveckla med fler nyckeltal.

Vill du veta mer?

Kontakta er kundansvarig på Stratsys så berättar vi gärna mer om lösningen.
Här kan du också läsa mer om våra övriga integrationslösningar:

 

 

 

Senaste nytt från oss direkt till din inbox varje månad