Få in data från Personec till era nyckeltal helt automatiserat

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Få in data från Personec till era nyckeltal helt automatiserat</span>
Skriven av
Therese Matton
Lästid
1 min

Många Stratsyskunder nyttjar idag integrationer för att automatiserat föra över data från andra system till Stratsys. Tillsammans med vår samarbetspartner Visma kan vi nu erbjuda en helt ny typ av standardintegration för att förenkla för er. Vi har, efter flera kunders önskemål, tagit fram en standardpaketering av nyckeltal med automatisk överföring av data från Personec som enkelt implementeras i er databas. Ni kan därefter anpassa modellen så att den matchar ert behov med rätt nyckeltal och nyckeltalskolumner på rätt nivåer i organisationen.  

Lösningen innebär att era nyckeltal i Stratsys dagligen uppdateras med data från Personec vilket ger er:

  • Ni behöver inte längre lägga tid på att manuellt hitta rätt data, vilket frigör tid för analys
  • Ökad datakvalitet
  • Minskad administration

stratsys-verksamhetsplanering

Hur fungerar lösningen och hur ser den ut?

Datan till de fördefinierade nyckeltalen hämtas in via en direktkoppling mot Personec OData API en gång per dygn. En mappning av organisationsträden görs mellan systemen för att data automatiskt ska läsas in på rätt nivå i Stratsys.  

Detta är en standardlösning som utökas med nya nyckeltal löpande, anpassat efter våra kunders gemensamma behov. Det innebär att samtliga kunder som har Personec-integrationen får ta del av nästkommande versioner utan extra kostnad. 

I dagsläget finns data för sjukfrånvaro, som kan kombineras på olika sätt och visualiseras i olika nyckeltal i Stratsys, exempelvis som på bilden nedan:

Hur går implementeringen till?

Eftersom det är en standardlösning blir den insats som behövs för varje ny implementering liten. Stratsys hjälper er att sätta upp kopplingen mellan er Personec-miljö och Stratsys. Ni får även hjälp med mappning av enheter och att konfigurera nyckeltalen utifrån era önskemål. Ni får tillgång till utbildningsmaterial för att själva kunna fortsätta förvalta lösningen och utveckla med fler nyckeltal.

Vill du veta mer?

Kontakta er kundansvarig på Stratsys så berättar vi gärna mer om lösningen.
Här kan du också läsa mer om våra övriga integrationslösningar: