Nya integrationer - Unit4 och Lifecare

nya-integrationer
Skriven av
Peter Stranne
Lästid
2 min

Under våren har vi tagit fram två nya integrationer - Unit4 och Lifecare! Båda integrationerna syftar till att underlätta ert och era användares arbete i Stratsys genom att automatiskt hämta in data från respektive system. Det ger er möjlighet att lägga tid på rätt saker, öka datakvaliteten och få ett bättre analysunderlag. 

Läs mer nedan om respektive integration och kontakta er kundansvarig för att veta mer!

Tabellintegration med Unit4

I samband med uppföljning läggs inte sällan tid på att manuellt leta efter, kopiera och flytta tabelldata mellan olika system. Detta är dyrbar tid som istället skulle kunna läggas på kvalitativ analys. Med hjälp av våra integrationslösningar kan ni effektivisera er rapporteringsprocess, samtidigt som ni säkerställer att rätt data - i rätt tid och med automatik - hamnar i era rapporter.

Vår nya tabellintegration presenterar data från Unit4 (tidigare Agresso) inbäddat i era rapporter. 

Datan i tabellerna filtreras dynamiskt beroende på vilken organisatorisk enhet som rapporten visas för samt vilken tidsperiod rapporten avser. De tabeller som kan hämtas in är prognos, verksamhetsberättelse och investeringar.

 

image 195

Fördelar:

  • Visualisering av data från externt system inbäddat i era rapporter
  • Effektiviserad rapportering för era användare
  • Bättre kvalitet på era rapporter då mer tid kan ägnas åt kvalitativ analys
  • Senaste data från källsystem visas i realtid
  • Tillförlitlighet till data då den endast redigeras i källsystemet och inte i Stratsys

Mer detaljerad information hittar du i manualen

Förutom mot Unit4 tillhandahåller vi motsvarande tabellintegration mot Visma BoP, CGI Raindance, Mercur, Diver, Twoday INSIKT, Qlik Sense, Arena. Tabellintegration kräver en licens för att kunna användas.

Integration av avvikelsestatistik från Lifecare

Tillgång till aktuell statistik och historisk data kan effektivt stödja ert kvalitets-, patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete. Integrationen gör det möjligt att snabbt identifiera och åtgärda förbättringsområden, vilket leder till kontinuerlig utveckling och högre kvalitet.

Vi är glada att nu erbjuda en standardintegration mot Lifecare för att överföra avvikelsedata. För dig som kund innebär det en möjlighet att automatiskt överföra er avvikelsestatistik till Stratsys.

Data från Lifecare aggregeras per organisatorisk enhet och månad in i nyckeltal i Stratsys. Integrationen summerar avvikelserna utifrån rapport- och avvikelsetyp och ger er dagligen färdig statistik att använda för att följa i diagram på startsidan eller hämta in till rapporter i Stratsys. Integrationen hämtar in avvikelsedata för avvikelser inom SoL/LSS, Lex Sarah, synpunkter klagomål och vårdskador utifrån de avvikelsetyper som ni jobbar med i Lifecare.

image 224

Fördelar:

  • Visualisering av data från Lifecare inne i era produkter
  • Effektiviserad rapportering för era användare
  • Bättre kvalitet på era rapporter då mer tid kan ägnas åt kvalitativ analys
  • Senaste data från Lifecare kommer i varje natt
  • Standardintegration som gör det snabbt att komma igång

Här kan du läsa mer om integrationen och förutsättningar för den.

Vi har flertalet andra standardintegrationer mot andra system. Kontakta din kundansvarig för att veta mer. Standardiserade nyckeltalsintegrationer kräver en licens för att kunna användas.