Ny produktversion för Informationssäkerhet & dataskydd (2024Q2)

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ny produktversion för Informationssäkerhet & dataskydd (2024Q2)</span>
Skriven av
Emma Albertsson
Lästid
1 min

Ny produktversion för Informationssäkerhet & dataskydd

Upptäck vår senaste produktversion från april 2024! Vi är glada att introducera funktioner som stödjer er på resan att möta de nya lagkraven NIS2/DORA. Med denna version kan ni enkelt utvärdera och förbättra er IKT-riskhanteringsram, effektivt dokumentera och analysera incidenter, strategiskt hantera leverantörsrisker samt få AI-genererade förslag på kontroller för att säkra er organisations cyberhygien och skydda era tillgångar.


Utvärdering av IKT-riskhanteringsram

En IKT-riskhanteringsram är en strukturerad metod för att identifiera, bedöma och hantera risker kopplade till användning av informationsteknologi inom en organisation. För att säkerställa förmågan att skydda organisationens IKT-tillgångar och upprätthålla en hög och stabil cyberhygien behöver organisationer regelbundet utvärdera IKT-riskhanteringsramens effektivitet och ändamålsenlighet. I den senaste versionen av Informationssäkerhetsprodukten går detta att göra på ett enkelt och smidigt sätt. 

image 186 (1)Ramen säkerställer att organisationer effektivt kan skydda sina IKT-tillgångar och minimera potentiella hot och sårbarheter genom olika steg, inklusive riskidentifiering, implementering av säkerhetskontroller och övervakning över tiden men också vidta åtgärder där så behövs för att stärka IKT-riskhanteringsramen.

Dokumentera era incidenter

I produkten erbjuds ett enklare flöde för att dokumentera incidenter för att få en övergripande bild av vad som har skett och vad som görs för att det inte ska inträffa igen. Fördela ansvar, sätt start- och slutdatum och använd detta som data i er riskanalys. Genom att analysera inträffade incidenter kan ni bilda er en uppfattning om hur väl riskhanteringen fungerar, lära er av tidigare misstag och förbättra organisationens förmåga att hantera risker.

image 189 (1)

Strategisk tredjepartshantering

Stratsys produkt för Informationssäkerhet och Dataskydd gör det möjligt att göra helhetsbedömningar av leverantörer och arbeta långsiktigt med att förbättra era mest kritiska leverantörers cybersäkerhet.

image 188 (1)

I denna del får ni översikt över enskilda leverantörer, möjligt att dokumentera, analysera och hantera risker samt planera och följa upp åtgärder gentemot leverantörer i syfte att få dem godkända.

image 190 (1)

AI-genererade förslag för kontroller

Nu kan du effektivisera ditt arbete genom att dra nytta av AI-genererade förslag på kontroller att implementera i verksamheten! 

image 191 (1)

 

Vi vill såklart att ni ska börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta din kundansvarig för hur ni ska gå tillväga. Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion?

Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu!