Utveckla skolans organisation för att möta lärarbristen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Utveckla skolans organisation för att möta lärarbristen</span>
Skriven av
Ulrika Munkby
Lästid
2 min

Skolverkets nya lärarprognos uppmärksammar att lärarbristen blir ett fortsatt problem även kommande år. I samband med de nya beskeden har flera experter uttalat sig om vad bristen på behöriga lärare egentligen beror på och hur den ska lösas. Här delar jag med mig av mina tankar och reflektioner på ämnet utifrån min tidigare roll som rektor.

Tidigare i veckan kom Skolverkets lärarprognos för 2021. I sin prognos nämner Skolverket vikten av att utveckla skolans organisation och arbetssätt för att möta lärarbristen. Huvudmän och rektorer behöver utveckla arbetsprocesserna så att behöriga lärare får mer tid att fokusera på läraryrkets kärnuppdrag – undervisningen.


Arbetsmiljön i skolan måste bli bättre

I en artikel i SvD understryker Anders Duvkär, enhetschef på Skolverket, att lärarbristen är ett påtagligt problem som måste tas på allvar. Om vi ska klara av den kommande lärarbristen måste antalet utexaminerade lärare och förskollärare öka med 800 per år. Samtidigt behöver huvudmän, myndigheter och fack ta sitt ansvar för att läraryrkets attraktionskraft förstärks.

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand, håller med. Till SvD säger hon att lärarbristen aldrig berott på att yrket inte lockar, utan snarare på de bristande förutsättningarna. ”Det är bedrövligt att vi som valt läraryrket med stolthet måste betala med vår hälsa.”

Som före detta rektor kan jag inte annat än hålla med mina branschkollegor. Fokus bör ligga på att stärka läraryrkets attraktionskraft, förbättra arbetsmiljön i skolan och hitta nya lösningar för effektiv planering av skolans bemanning. Bristande planering bidrar till skolans bemanningsproblem och det är huvudmannens ansvar att säkerställa en attraktiv arbetsplats, med bra arbetsmiljö och effektiv planering av resurser.

Lärarbrist eller bristande planering?

Uppdragsmedvetenhet, tydlighet och transparens var de viktigaste nycklarna för mig när jag arbetade med min organisationsplanering. Genom att skapa tydlighet och delaktighet kunde vi enkelt skapa hållbara tjänster, klara ekonomiska krav och föra dialog om hur vi skulle leverera en god utbildning till eleverna. Jag har aldrig haft en medarbetare som har behövt sjukskriva sig på grund av stress i min verksamhet och det tillskriver jag helt och hållet den tydlighet vi arbetat med.

Fokus har alltid varit att rätt person med rätt kompetens ska utföra uppdraget och att vi tillsammans skapar en effektiv och optimerad verksamhet. Att skapa en effektiv organisation är inte samma sak som att skapa en dålig arbetsmiljö, tvärtom. Det gynnar en god arbetsmiljö när alla kan förstå och vara delaktiga. Som chef och ledare i ett sådant arbete krävs både tydlighet och ett stort hjärta.

Vill du veta mer om hur du kan planera din skolverksamhet för att skapa bra arbetsmiljö och maximera kvalitén i undervisningen? Klicka dig vidare för att se hur Stratsys resursplanering kan hjälpa just din skola.