Resultatet av Stratsys undersökning under Kvalitetsmässan

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Resultatet av Stratsys undersökning under Kvalitetsmässan</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Privata företag har kommit längre i sin digitala mognad än kommuner, regioner och landsting. Det, bland annat, visar en undersökning vi på Stratsys genomförde under Kvalitetsmässan.

Under årets Kvalitetsmässa valde vi på Stratsys att skapa en interaktiv undersökning i vår monter där våra besökare fick placera sin organisation på en skala från låg till hög inom fyra olika utvecklingsområden.

Vi går igenom resultaten område för område för att skapa oss en bild av hur svenska organisationer har tagit sig an framtidens utmaningar och kommit igång med att digitalisera sina processer. 

Transparens inom organisationen

Result_Clean_1

Vår undersökning visade att kommuner har en hög nivå av transparens inom organisationen. Under de senaste åren har många kommuner valt att ta flera viktiga steg för att öka transparensen inom organisationerna, bland annat genom att synliggöra det viktiga arbetet som sker i kommunens verksamheter.

Även de privata bolagen har en lika om inte ännu högre nivå av transparens inom organisationerna. En förklaring till detta kan vara att man inom organisationer helt enkelt arbetar bättre om alla vet vad alla gör och varför. Därför kan för privata bolag transparens vara en viktig framgångsfaktor för att nå sina mål.

Digital mognad

Result_Clean_2

Svenska kommuner, regioner och landsting är enligt EU-kommissionens index för digitala och sociala frågor (DESI) bland de mest digitaliserade i världen. Trots detta visade vår undersökning att privat sektor har en högre grad av digital mognad än kommuner, regioner och landsting. En möjlig förklaring till detta kan vara att  kommuner ofta är mycket stora organisationer med varierande yrkesgrupper varför det också kan bli en större utmaning att få med alla i den digitala förändringsresan.

En ytterligare förklaring kan vara de ofta mer begränsade resurserna samt de längre beslutsprocesserna inom offentlig sektor som försvårar inköp av digitala verktyg.

Manuell hantering

I undersökningen framgår att vi i Sverige kan vara stolta över att offentlig sektor är hack i häl på de privata företagen vad gäller skiftet bort från manuell hantering.

Result_Clean_3

Kanske för att de insett vikten av att frigöra tid för rådgivning och service, något som enkelt görs med en smart mjukvara skräddarsydd för organisationen.