Produktuppdateringar oktober - Meetings

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar oktober - Meetings</span>
Skriven av
Joakim Stattin

Här hittar du alla produktuppdateringar för Stratsys Meetings från oktober månad. Vi uppdaterar kontinuerligt när vi släpper nya funktioner och uppdateringar. 

Välja flera ansvariga för en åtgärd

När man skapar en åtgärd nu så finns det ett val längst ner i den listan som visas när man sätter ansvarig som heter “Välj flera”. Trycker man på det alternativet så visas en dialog där man har möjlighet att välja flera användare. När man sedan går vidare och trycker på “Lägg till” så skapas det upp en åtgärd för varje användare man har valt. Detta kommer förhoppningsvis göra det mycket lättare att ge flera ansvar för samma sak.

Oktober - Välj flera dialog

Stora bilagor i agendan

Vi har också möjliggjort för dig att ladda upp bilagor större än 10 MB till dina agendapunkter.