Produktuppdateringar oktober - EdTech

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar oktober - EdTech</span>
Skriven av
Anders Hjalmarsson
Lästid
1 min

Här hittar du alla produktuppdateringar för Stratsys Resursplanering för oktober månad. Vi uppdaterar kontinuerligt när vi släpper nya funktioner och uppdateringar.

Uppdateringar i Stratsys Resursplanering

Nya funktioner
Nu går det att duplicera en plan och få med höstens data till vårterminen. (12 okt 2018)

Importer för Klasser och Grundtimplan är på plats samt stöd för samtliga exporter. Med hjälp av exporter kan du enkelt uppdatera till exempel löner och antal elever i klasser och sedan importera den uppdaterade filen. (12 okt 2018)

Förbättringar
Hanteringen av planer är förbättrad. När du skapar en ny plan visas den nu automatiskt och vi kommer nu ihåg vilken plan du senast arbetade med.  (12 okt 2018)

Inställningar för planer (PO-kostnader, schablontid för undervisning med mera) är flyttade till menyn “Uppsättning” för enklare åtkomst. (12 okt 2018)

Fixar
SCB-rapporten har fått en tydligare text och några avrundningsfel är rättade. (12 okt 2018)

Importfunktionerna har stabiliserats och felmeddelanden har förbättrats. 10-siffriga personnummer skall nu fungera i samtliga importer. (12 okt 2018)Menyn behåller nu sitt ihopfällda läge tills man fäller ut den igen. (12 okt 2018)